24.8.13

Våra läsares afdelning. N:o 1,125. Målning.

Pellervo 11 /  1910

Finnes någon bok, ur hvilken råd för målning till husbehof kan sökas ?
- Kunskapssökande.

Svar.
Rekommenderas i Sverige utgifna L. E. Andes "Nyaste handbokför målare och lackerare", hvilken utgör n:o 131 i "Allmännyttigt
Handbibliotek". Rekvireras genom närmaste bokhandel.
- Red.

Ei kommentteja :