16.8.13

För Hemmet. Svartfärgning af handskar.

Industri-vännen 11A, 1.5.1890

Huru mången gång händer det ej, att man på ljusa handskar får en fläck, som ej låter borttvätta sig och heldre än att då kasta bort dem, kan man ju färga dem svarta och sedan använda dem länge nog.

Sedan handskarne blifvit tvättade antingen med tvålvatten eller med i mjölk vispad tvål (se Ind.-V. sid. 58) prässar man mellan händerna (ej vrider) ur dem det mesta af vätskan samt spänner dem öfver ett handskbräde att torka. När de hunnit torka borstar man öfver dem med ett afkok på camqecheträ (bresilja) och gulholtz (på 1,5 lt.r vatten 75 grm bresilja och 15 grm gulholtz). Har detta sugit sig in i handskarne öfverborstas de två gånger med en vattenlösning af kromsyrad kalium och koppar vitriol (på 1,5 liter vatten 15 grm kromsyrad kalium och 7,5 grm kopparvitriol) samt därefter åter med camqecheafkoket. Sedan detta skett ingnidas hanskarne medels en- flanellslapp med 15 grm salmiak löst i 1,5 liter vatten.

Till slut ingnidas handskarne med en blandning af 15 grm äggula, 7,5 grm kemiskt ren glycerin och 1,5 liter vatten samt ställas att torka och frotteras innan de tagas från spannbrädet med en torr, mjuk yllelapp.

Ei kommentteja :