29.11.22

Siementen wärjäys.

Maa 2, 1921

Joulukuun 30 päiwänä 1919 annettiin laki siementawarain maahantuonnista ja kaupasta. Sittemmin annettiin maaliskuun 9 p:nä 1920 waltioneuwoston päätös mainitun lain täytäntöönpanosta ja soweltamisesta ja säädetään tämän päätöksen 6 pykälässä, että ulkomaalta tuotujen apila-, mailas-, anasmalo-, mesikka- ja maitelajien sekä timotein siemen on, ennenkuin se kauppaan lasketaan, tulliwiranomaisten toimesta wärjättäwä eosiniliuwoksella.

Maatalousministeriö on määrännyt, etta siementen wärjäystä koskewaa säännöstä on käytännössä sowellettawa tammikuun 1 p:stä 1921 lähtien. Tämän johdosta on maataloushallitus antanut yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten siementen wärjäys on toimitettawa ja tulee tämä siementenwärjäystapa otettawaksi käytäntöön maan tullikamareissa tämän wuoden alusta sekä kaikki yllämainitut siemenlajit wärjättäwiksi ennenkuin ne annetaan tullin huostasta.

Ei kommentteja :