30.11.22

Färgernas symboliska betydelse.

Hangö 113, 25.9.1913
Hemma och ute 14-15, 8.10.1914

De sju färgerna i regnbågen, vilka utgöra grundskalan för alla färger och alla nyanser och sammansättningar, anses hava följande betydelse:

Rött är den jordiska kärlekens färg och anses symbolisera blodet och passionerna, men även kungligheten och prakten. Rött och svart tillsammans äro skärseldens färger.

Orange betyder livsglädje, livskraft och symboliserar den äktenskapliga troheten.

Gult eller guld är solens färg och den klara tankens, begåvningens, snillets färgton.

Grönt är naturens färg, skogens, växternas, vårens och hoppets särskilt odödlighetshoppets! Men även segerns, som alltid betecknas med lager och palmer.

Ljusblått är himlens, renhetens trofasthetens och ihärdighetens färg.

Indigo betyder tankedjup, fast karaktär, ett skådande upp mot stora mål och ideal och försjunkande i det andliga, eviga!

Gredelint, höjdpunkten, kulmen av färgskalan, symboliserar människokärleken och den ständiga strävan efter sanningen. Men den betyder även lidande och denna färg har ofta burits av martyrerna.

Svart och vitt, som egentligen icke äro några färger, utan endast betyda mörker eller ljus, anses dock såsom symboler,vitt för renhet och glädje, och svart för jord, mörker, sorg, elakhet, evig natt och död. Rabelais säger »att svart är mörkrets melankoliska färg, och en rak motsats till den vita, som betecknar ljus och lycka."

Ei kommentteja :