30.11.22

Kuulutus. (Talojen maalaus Sortavalassa).

Laatokka 50, 7.5.1927

Asianomaisten tiedoksi ilmoitetaan täten, että Sortavalan kaupungin rakennussäännön 115 §:ssä määrätty katujen ja yleisten paikkain sekä näiden varsilla olevien talojen, porttien ja aitojen katselmus toimitetaan tiistaina kuluvan toukokuun 17 pnä alkaen ensimäisestä kaup. osasta ja huomautetaan asianomaisille ainoastaan täten, että yllämainitut paikat ovat viimeistään sanottuun päivään mennessä hyvään kuntoon saatettavat uhalla, että laiminlyöneet tullaan heti asettamaan syytteeseen.

Samalla muistutetaan talonomistajia siitä, että huonossa maalissa olevat talot ovat viipymättä maalattavat, mutta räikeitä värejä ei saa käyttää ja kehoitetaan talojen maalauttajia värejä valitessaan kääntymään kaupungin rakennusmestari Hukan puoleen.

Sortavalan raatihuoneella, 2 p:nä toukokuuta 1927.
- Maistraatti.

Ei kommentteja :