11.10.21

Färgade Osram-lampor.

Wiborgs Nyheter 260, 10.11.1927

Glädjen av ljus och färger äro nära förbundna. Ifall ej ljuset avsetts för specialändamål, utan det som sådant bör höja stämningen, använda vi färgbelysning, emedan färgen höjer belysningens verkan. Denna önsakn uppfylla de färgade Osram-lamporna på det mest fullkomliga sätt. Deras färgyta är, i motsats till eljest brukliga färglackeringar, värme- och luftbestående. Därtill är den fullständigt matt, varigenom lystraden ej synes igenom klar och bländande, utan hela glaskolven verkar som en jämnt lysande yta. Dessa färgade Osram- lampor tillverkas såsom speciella små illuminationslampor för parallel-och seriekoppling samt därtill såsom nya Osram-lampor. Lamporna erhållas i följande färger: gul, orange, röd, blå och grön samt illuminationslampor även i vitt. Dessa olika färger möjliggöra ernåendet av de mest olika och smakfulla illuminationer och ljusreklamer.

Ifall man dock ej önskar en utpräglad färgbelysning, utan endast en mjuk och behaglig allmänbelysning, är det fördelaktigast att använda nya Osram-lampor, mattgula och mattrosa.

Ei kommentteja :