13.10.21

Byggdedräktsmötet i Bromarv.

Västra Nyland 5, 14.1.1928

Till det allmänna dräktsmöte, som utlysts i Hembygdens Väls lokal till den 0 dennes, hade många personer infunnit sig och blev diskussionen livlig. Mun förstod att mötets beslut skulle bliva bindande kanske för all framtid.

Sedan mötet valt ordförande och sekreterare refererade magister Yngvar Heikel, föreningen Brages sekr., frågan om en bygdedräkt för Bromarv. Han meddelade till först, att föreningen Brages dräktkomuiitté blivit ombetrodd vid allmänna diäktmöten i Helsingfors för hela Svensk-Finland att efterforska gamla bygdedräkter och där sådana ej kunde finnas mer, komponera nya sådana i samråd med resp. bygder. Dessa nya dräkter borde såvitt möjligt bygga på gamla för trakten bekanta färgmotiv, vara praktiska i användning samt vara vackra och i snittet gå i stil med andra historiskt, riktiga bygdedräkter. Referenten meddelade, att frågan om en Bromarv-dräkt varit under diskussion redan i flera år. Brages dräktkommitté hade en tid tänkt sig, att Bromarv, som tidigare- varit kapell under Tenala kunde använda Tenala-dräkteu, eller en något förändrad form av denna. Senare hade Brage frångått denna åsikt ock tänkt sig en alldeles ny dräkt. Ett dräktförslag från Bromarv fann [{råge ej vara utan en del brister. Tid Marthautställningen i Helsingfors visades ryor, vävda i Bromarv på slutet av 1700-talet. Deras varma färger ansågs kunna giva stoff till en dräkt för Bromarv. Mag. Heikel besökte så (dika delar av Bromarv för att personligen eiterforska olika dräkttyper från gångna år. Resultatet var synnerligen klent men intressant i alla fall, och meddelade han mötet, vad han funnit. Under samma resa tog han noggranna färgprover av ryorna och så sammanställde Brages dräktkommitté sitt förslag.

Efter en ingående livlig diskussion beslöt mötet enhälligt omfatta Brages förslag med blott obetydliga förändringar.

Bromarv kvinnodräkt blev alltså: Djupblått enfärgat livstycke utan ärmar, kjolens bottenfärg samma som livstyckets, men med tvenne slag av ränder i flera varma färger, precis i samma följd och ton, som de förekomma i ryorna. Styckemössa ljusröd eller ljusblå och broderad i rändernas färger. Vit blus av Tenala modell med hålsömn vid kragens och ärmlinningarnas kanter. Vitt förkläde med bred hålsöm, kjortelsäck, ljusröd och med ett band efter ett gammalt kjolband från Rilax. Över axlarna en vit ylleduk, handbroderad i kjolrändernas färger i mönster efter en gammal sjal från Kägra; vita strumpor samt svarta skor ocb spännen av Tenala modell, vit huckleduk kan användas i stället för styckemössan. Halsduken kan bortlämnas. Mansdräkten : Mörkblå i ock och knäbyxor i västnyländsk m.odell, vita eller grå strumpor, skor och spännen av Tenala modell( vit skjorta och rosett samt ~sidenbrännare" eller rund filthatt. Västen med blanka knappar blir randad med samma ränder som återfinnas i kvinnodräktens kjoltyg.

Till föreningen Brage och dess dräktkommitté och i synnerhet till magister Heikel framförde mötets ordförande alla närvarandes och hela Bromarvs tack för allt det arbete de utfört, och för mag. Heikels osparda möda för att få en dräkt för Bromarv till stånd. Många resor ha företagits, möten har hållits och talrika tygprover hava vävts för denna Bromarv-dräkt.

Till att justera protokollet valdes fru Hildur Strandberg och frk. M. Sundström.

Ett dussin kvinnodräkter och några mansdräkter beställdes genast, och uppmanar mag. Heikel alla dem, som vilja ha en dräkt att snart anmäla sig, så att dessa kunna få tygerna och garnen av den första snart förekommande färgningen. Alla upplysningar meddelar Brage och de som voro närvarande vid mötet.

Det är något av havsvikarnas och -fjärdarnas djupblå i tygets färg och av sommarens färgprakt i kjoltygets ränder, dukens och styckemössans broderier och dessa färger äro ej greella, utan klara och milda, såsom man förr fick dem med växtfärgämnen. Må vi hoppas, att dessa dräkter skola bliva omtyckta här och överallt i Svensk-Finland.

- H:ö.

Ei kommentteja :