29.3.20

Färgade naglar.

Kotka Nyheter 59, 9.8.1921

En engelsk efter tidnings modekåsör lämnar en liten skildring av de allra senaste modeexentriciteterna. Skorna skola nu ha en färg, som överensstämmer med bärarinnans hår - då måste de kanariegula, vätesuperoxidfärgade bli en vogue, ty ännu finnes konstigt nog en hel armé damer, som vilja inbilla världen, att de äro blonda. Att de se ut som spräckliga hönor efter en tid, då färgen släpper bekommer dem mindre än intet. Skola nu skorna också vara spräckliga månne?

Den engelska modekåsören har också "tippat" en annan nyhet: till hösten komma de damer som vilja vara riktigt fashinonabla att ha färgade naglar. Färgen skall överensstämma med klänningens.

Kom sedan och tala om bristande färg glädje!

Ei kommentteja :