4.11.18

Ohjeita turkisten värjäykseen furroli-väreillä. (Jatkoa)

Suomen nahkalehti 2, 1924

Jatk. n:o 1:een.

Furrolivärien liuottaminen.

Furroli B-, Furroli S, Furroliharmaa B, ja Diamiinipulveri (CS) liuotetaan ilman muuta kiehuvaan veteen.

Furrolikeltaisenruskeaan G lisätään sama painomäärä ammoniumkloridia (salmiakkisuolaa) ja liuotetaan senjälkeen kiehuvaan veteen.

Furroliharmaaseen G sekoitetaan 40 % painostaan 21° Bé suolahappoa vähässä vesimäärässä ja liuotetaan sitten kiehuvaan veteen.

Seuraavissa värjäysohjeissa on aina esitetty myös liuottamiseen tarvittavat lisäaineet.


Värjäyksen toimittaminen.

Ammeessa värjäys tapahtuu siten, että valmistetaan ensin väriliuos jonka tulee olla 20—25° C lämmin ja tehdään se toivotun värivivahduksen saamiseksi joko suolahapolla tai muuriaisbapolla heikosti happameksi tai lisäämällä ammoniakkia (omin.p. 0,92 = n. 22° Be) heikosti emäksiseksi tai neutralisoidaan se täydellisesti. Vasta tämän tapahduttua lisätään vetysuperoksiidia tai natriunipcrboraattia. Käytettäessä vetysuperoksiidia lasketaan jokaista 1 gr. väriä kohti 12—15 cm3 vetysuperoksiidia (kaupassa olevaa 3 %, joka vastaa 12 tilav. % happea). Jos tahdotaan vetysuperoksiidin asemasta, joka säilytettäessä helposti kadottaa osan vaikuttavasta hapesta käyttää kauemmin säilyvää natriumperboraattia, niin on 1 gr. väriä varten noin 2 gr. natriumperboraattia tarpeen. Tämä liuotetaan haaleaan veteen (joka ei ole yli 40° C) ja liuos neutralisoidaan suola- tai muuriaishapolla, ennenkuin se lisätään väriliuokseen.

Siten saatuun valmiiseen väriliuokseen painetaan turkikset karvapuoli alaspäin ja annetaan niiden olla siinä 2—12 tuntia, kunnes toivottu värivivahdus on saavutettu. Värjäyksen kestäessä voidaan vielä lisätä väriä, jos se on tarpeen.

Sivelyvärjäyksen tarkoituksena on värjätä karvojen päitä ja harjaksia. Tällöin työskennellään siten, että värjäämättömät turkikset sivellään ensin väriliuoksella ja värin muodostumisen jälkeen vasta värjätään karvojen pohja liuoksessa tarpeen mukaan. Taikka värjätään ensin turkikset ylläkerrotulla tavalla pohjan vaatimalla värillä ja sitten turkisten kuivauksen ja muun valmistelun jälkeen värjätään peittovärillä.

Sivelyvärjäyksessä tulevat kysymykseen vain tummanruskeat ja mustat värit. Seuraavissa värjäysohjeissa on aina esitetty myös liuottamiseen tarvittavat lisäaineet.

Ruskeaksi värjätessä valmistetaan sivelyyn tarvittava liuos muuten samalla tavalla kuin ammeessa värjätessä, vain 4—lo kertaa voimakkaammaksi. Tässä tulevat Furroli-keltasenruskea G ja Furroli B sekä väritt vienontamista varten Furroli S kysymykseen. Ruskealla peittovärillä värjätään vasta pohjavärjäyksen jälkeen.

Mustaksi värjätessä peitetään seuraavalla tavalla: liuotetaan
18 gr. Frroli S, ja
2 gr. Diamiini pulveria (CS)
1 litraan vettä ja lisätään vähän ennen käyttöä 300 cm3 vetysuperoksiidia.

Tällä liuoksella sivellään värjäämättömät tai jo ennen värjätyt turkikset kolmeen kertaan. Välillä aina kuivataan.

Lyömävärjäykset (koputusvärjäykset), jotka tulevat kysymykseen vain vaaleita värivivahduksia varten ja joissa väriliuos saatetaan kuivan turkiksen pinnalle karkealla harjalla lyömällä, ovat paikallaan kun lihapuolen tulee jäädä värittömäksi tai turkista hienouden takia täytyy säästää, (esim. Mufflon-lammas, näätä, j.n.e.) Väriliuos valmistetaan kuten tavallisessa värjäyksessä.


Erikoisvärjäyksiä, joissa karvojen päät värjätään valkoiseksi tai muun väriseksi.

Karvojen päät harjataan lämpimällä bentsiiniin tai hiilitetrakloriidiin liuotetulla paraffiinilla tai ruiskutetaan tätä liuosta erikoisilla kojeilla turkiksiin. Tämän jälkeen ripustetaan turkikset lämpöiseen paikkaan ja annetaan niiden olla siellä niin kauan kunnes liuotin on kokonaan haihtunut ja karvojen päät ovat paraffiinin peitossa. Värjäys toimitetaan käyttäen jotain edellä mainituista värjäysmenettelytavoista. Värjättyjen turkisten kuivattua poistetaan paraffiini pesemällä ne bentsiinillä tai hiilitetrakloriidilla tai puhdistamalla kuumien sahajauhojen avulla, jolloin karvojen päät paljastuvat värittöminä. Jos tahdotaan värjätä jollain muulla pohjasta poikkeavalla värillä, niin voi sen tehdä ennen paraffineerausta tai myöskin paraffiinin poistamisen jälkeen.

Mainittakoon muutamia esimerkkejä edelläesitettyjen ohjeiden sovelluttamiseksi:

Harmaa lammas
1 litraa kohti vettä käytetään
ammekuolletuksessa 10 gr. soodaa
peitassa 10 gr. kromialunaa
2 gr. viinikiveä
värissä 2 gr. furroli-harmaata R.

Musta lammas
ammekuolletuksessa 10 gr. kalkkia
peitassa 5 gr. kuparivihtriliiä
värissä 3 gr. furrolia S
0,5 gr. Diaminipulveria (CS)

Ruskea kanini (leikattu)
ammekuolletuksessa 10 gr. kalkkia
peitassa 2.5 gr. kromikalia
2 gr. viinikiveä
värissä 2 gr. furrolia S
2 gr. ammoniakkia

Musta kaniini (leikattu)
Sivelykuolletuksessa 2 gr. 40° Be natronlipeätä
2 gr. kromikalia
ammekuolletuksessa 10 gr. kalkkia
peitassa 5 gr. kuparivihtriliiä
värissä 3,5 gr. furrolia S

Vetysuperoksiidia lisätään kussakin tapauksessa 12—15 kertaa värin määrä ja sekoitetaan vasta viimeksi.

Ei kommentteja :