16.11.18

Lukijain osasto. 452. Keisarinwihreä myrkky mehiläisille?

Pellervo 8, 1902

Eräältä mehiläishoitajalta, joka noin parikymmentä wuotta on mehiläisiä hoitanut, häwisiwät parina wiime wuonna kaikki mehiläiset. Syyn tähän häwiäwiseen pitää hän olewan keisarinwihreässä, jota hän wiiwe wuosina matojen takia on ruiskuttanut hedelmäpuihinsa. Jos nyi todella niin on että keisarinwihreä (ja tietenkin sitte myös muut aineet, mitkä madotkin tappawat) myös myrkyttää mehiläiset, niin mikäs sille neuwoksi jos tahtoo näitä molempia, muuten niin hywästi yhteensopiwia toiwia rinnan harjoittaa? - E. W.

Wastaus. Arseniikkipitoista keisariwihreätä on pidettäwä huokeimpana ja tehokkaampana hedelmäpuissa esiintywien tuhohyönteisten häwityskeinona; että myrkky samalla woi käydä tuhoa tuottawaksi mehiläisille ei woi kieltää, waikkakin meillä ei siitä wielä ole kokemusta, Kuolewatko mehiläiset todellakin myrkystä, ilman että se tunkeutuu niiden sisällisiin elimiin, siitä ei wielä olla perillä.
Wälttääkseen sitä, että mehiläiset wahingoittuisiwat hedelmäpuiden ruiskuttamisen kautta keisarinwihreällä, lienee paras jättää ruiskuttaminen puiden kukkimisenaikana, sitä suuremmalla syyllä kun woi otaksua että myrkyllä ruiskuttaminen tähän aikaan on wahingoksi hedelmöittymiselle. - V. F.

Ei kommentteja :