11.4.18

Värjääminen kotimaisilla kasviaineilla.

Haminan Lehti 74, 10.7.1917

[Artikkeli on käytännössä Emäntälehdessä 10/1908 julkaistu samanniminen juttu hieman eri tavalla muotoiltuna.]
Kaswit kootaan, kun ne owat täysin kehittyneitä, mutta wielä mehewiä.

Siinä tapauksessa, että tahtoo wärjätä tuoreilla kasweilla, mutta ei ole tilaisuudessa tekemään sitä heti, woi kaswit kyllä säilyttää muutamia päiwiä kellarissa tai kosteassa ruohossa warjopaikassa. Kaswia ei siinä tapauksessa saa kowasti yhteen sulloa, sillä siitä ne helposti mustuivat ja kadottawat wäriwoimansa.

Ne kaswit, jotka kootaan talwitarpeiksi owat kuiwattawat nopeasti ilmawilla, warjoisilla paikoilla esim. ladossa tai wintillä, jossa pidetään ikkunat tai owet auki. Kaswit lewitetään ohueksi kerrokseksi ja on niitä jonkun kerran käännettäwä. Ne eiwät saa kuiwua päiwänpaisteessa. Niitä ei saa sulloa yhteen ennen kuin ne owat täysin kuiwat, että eiwät ne muuttuisi ruskeaksi ja homehtuisi. Kun ne owat ihan kuiwat, kootaan ne säkkeihin tai laatikkoihin ja säilytetään kuiwalla paikalla. On kasweja, jotka kaikista warowaisuustoimenpiteistä huolimatta eiwät säilytä wihreätä wäriään, esim. lepän lehtien wihreä wäri muuttuu harmaaksi.

Kuori kootaan silloin, kun mahla juoksee ja se helposti irtaantuu puusta. Se on parasta nuorista sammaltumattomista puista, mutta 2—3 w. nuoremmista puista sitä ei pidä ottaa, sillä niissä on wähemmän wäriainetta. Kaikkia kuorilajia woidaan käyttää sekä tuoreina että kuiwattuina, mutta tuoreista tulee woimakkaampi wäri.

Lehwät kootaan, kun ne owat täysin kehittyneet, noin Juhannuksen aikaan, riippuen myöhäisemmästä tai aikaisemmasta kewäästä. Niitä woidaan kyllä kerätä myöhempäänkin kesällä, mutta tulee niistä silloin heikompi wäri.

Alla luetellut tasioit owat yleisemmin käytetyt:

Koiwun (Betula alba ja B. odorata) kuoresta tulee harmaankeltainen wäri. Kuoresta on tuohi irroitettawa.

Omenapuun (Pyrus malus) kuori sisältää woimakasta punakeltaista wäriä.

Paatsaman (Rhamnus frangula) kuoresta saadaan wäkewä pronssinkeltainen wäri. Eri menettelytawalla saadaan wäri tiilenpunaiseksi.

Harmaan ja terwalepän (Alnus incana ja A. glutinosa) kuori sisältää keltaisenharmaan wärin.

Tuomen (Prunus padus) kuorista tulee punakeltainen wäri.

Happomarja (Berberis vulgaris) sisältää himmeän keltaista wäriä. Siitä kerätään ainoastaan nuoret latwat, ennenkuin pensas puhkee kukkaan. Käytetään ainoastaan tuoreena.

Koiwun jo lepän lehdet sisältäwät erilaista keltaista wäriä. Niitä woi käyttää setä tuoreina että kuiwattuina.

Nokkonen (Urtica dioica) sisältää tuoreena wihreänkeltaista, kuiwattuna harmaankeltasta. Sitä käytetään myös mustaa wärjättäessä. Kerätään ennen kun se tekee umpuja.

Ei kommentteja :