4.4.18

(Ilmoitus) Tjänstsökande. Ung färgeritekniker.

Hufvudstadsbladet 207, 1.8.1912

Ung färgeritekniker, som genomgått teknisk högskola, äfvensom högre fackskola för färgeri i Tyskland, samt två år arbetat vid flere strang-, styck- och apparatfärgener i Tyskland och i Böhmen, söker plats som färgarmästare eller biträde åt sådan vid bomullsfabrik i hemlandet. Svar till d. bl. k. under adress "Geipel 1239".

Ei kommentteja :