20.4.18

Danska sjömän om den föreslagna gul-röda korsflaggan.

Dagens Press 121, 30.5.1917

"Politikens" enquete om den föreslagna nya finska flaggan har, säger tidningen, väckt intresse, isynnerhet bland sjömän. De ha ju erfarenheter, da känna till möjligheterna för förväxlingar. Dessa möjligheten väcka starka betänkligheter hos flera insändare, alla sjömän, hvilka insändt uttalandten i anledning af enqueten.

En af insaöterna, styrman, fäster uppmärksamheten vid, att kombinationen gult kors på röd botten icke är ny. En sådan flagga existerar redan, namligen den internationella signalflagga, som betyder bakstafven R. och talrika erfarenheter föreligga, att den på afstånd på ett påfallande sätt liknar den danska flaggan, till och med om den gula färgen är nog så äkta, men naturligtvis mer och mer allt efter som färgen bleknar. Insändare n ifråga föreslår därför, att den rödgula korsflaggan i ett af de öfversta fälten skulle förses med det gula finska lejonet. Då kan intet misstag vara möjligt.

En annan insändare, äfven han styrman, betonar, att det blott kan vara en ära för danskarna, om finnarna få en flagga, som liknar den danska. Men han tillägger, att det framför allt gäller att undvika misstag på sjön och håller före, att man därför kunde låta det gula korset inramas af smalare blå strimmor. Sålunda skulle erhållas en flagga, som i någon mån liknade den norska, men dock vore en själfständig flagga.

Af allt framgår, säger "Politiken", att stämningen blanddanska sakkunniga är rätt []ylig gentemot den föreslagna guldröda korsflaggan.

Ei kommentteja :