31.10.15

Färgning av vita skinnskor.

Hangö 43, 15.4.1916

Vita skinnskor, som man så gärna använder på baler och tillställningar, mista snart sin vithet, så att man måste färga dem. Men denna färgning kan man lätt utföra själv och därigenom få den färgton man helst önskar. Huvudsaken för ett gott resultat, om det handlar om gula eller bruna färgtoner, ar en grundlig och omsorgsfull rengöring av det vita skinnet från alla mörka fläckar och ränder, vilket sker bäst med benzin. Skulle fläckarna vara så gamla eller av så elakartad natur, att de ej gå att avlägsna på detta sätt, så är det bäst att genast färga skorna svarta, ty fläckar och räuder komma åter till synes på det bruna eller gula lädret.

Har man återigen lyckas avlägsna fläckarna använder man tio droppar saffrantinktur (fås i varje kemikalieaffär), vilka blandas med tre droppar uppvärmd matolja. Därpå guides den ännu varma blandningen pä skinnet med ett stycke bomull.

Man upprepar fortfarande, tills skinnets färg visar den önskade tonen, och behandlar skorna, när de torkat med gult lädercréme. Vill man ha en brun färgton, tager man starkt kaffeextrakt i stället för saffranstinktur och behandlar skorna på samma sätt som förut. Man kan även genom en lösning av övermangansyrat kali i vatten giva skinnet en mycket vacker brunfärg, men därvid måste man först prova lösningen på ett icke i ögonen fallande ställe, ty somligt läder är porösare än annat och suger upp mera färgämne. Med de veck, som finnas på överlädret, måste man vara försiktig och i början hellre taga för litet färg än för mycket, så att inga mörka tvärveck uppstå.

Vill man ha grå, violetta eller mörkgröna färger, begär man dylik färdig läderfärg i färghandeln och rättar sig efter den medföljande bruksanvisningen.

Det enklaste och säkraste är att använda svart färg, varvid man kan skaffa sig svart läderfärg hos varje sadelmakare och skomakare. Denna uppvärmes och ingnides väl i lädret. Föratt lädret ej skall bli rynkigt under färgningen bör man stoppa väl avpassade läster i skorna eller stoppa upp dem hårt med mjukt papper. Slutligen tager man litet rent, vitt bivax på en bit sämskskinn och gnider lädret blankt därmed.

Ei kommentteja :