8.10.15

Den himmelsblå färgen the most fashionable.

Björneborgs Tidning 34, 7.5.1912

Londonsäsongen börjar don första maj. Den ingick i himmelens tecken. På St. Georgedagen lancerades nämligen den himmelsblå färgen såsom "the most fashionable".

Färgen uppenbaradesig först i drottningens dräkt, då hon häromdagen tillsammans med konungen återvände till London från landet. Hon bar enmörkblå promenaddräkt med ljusblå krage, mörkblå hatt med ljust himmelsblått garnityr och himmelsblå parasoll.

Modets doktriner ha en underbar värkan på londonborna. Sedan färgen väl blifvit sanktionerad som fashionable, skyltade omedelbart därpå de stora okiperingsaffärerna i ljusblått. Strumpor, skjortor, halsdukar, kostymer och hattar, ja, de allra intimaste plagg voro blå i olika nyanser. Handskar och vantar ja, till och med skor hade fått böja sig för modet.

Följande dag voro damhattarna färdiga. Låga vidbrättade hattar med ljusblått sammet eller siden i samma färg med hvita glober äro tip top. Ja, till och med herrarnas höga hattar måste vara ljusblå — ja, det villsäga man har gjort försök.

Så sågos i Bondstreet tre gentlemän i ljusblå silkescylindrar, mörkblå cheviotkostymer, ljusblått halstyg, ljusblå strumpor och "plums" fär att färgen skulle kunna göra sig riktigt gällande. De tycktes dock hufvudsakligen göra en succés de rire, där de svängande sina likaså ljusblå promenadkäppar trängde fram i vimlet, representeran de modets martyrer. Antagligen voro de ekiperade af någon firma, som riktigt ville inpränta den nya doktrinen. I alla fall ha halmhattarna fått blåa band, äfven om de tre gentlemännen få vara ensamma om färgen på sina cylindrar.

På pappersmarknaden har det nya modet genast satt sin färg. Ljusblått brefpapper med dito kuvert är nödvändigt, och den som vill vara riktigt med sin tid lättor två och en half pennyfrimärken på brefven i stället för en penny — äfven inom landet — bara föratt de äro blåa.

För att ytterligare befästa intrycket af den modärna färgen ha de stora firmorna utrustat teatrarnes statister och så långt nom möjligt de agerande med ljusblå dräkter. Till och med i "chocoladesoldaten".

Ljusblå flygdrakar med annonser fladdra likaså öfvergatorna.

Allting är ljusblått...

Ei kommentteja :