4.1.10

Yleishyödyllistä. (Maalauksia ulkoilmassa)

Savonlinna 18, 4.5.1883

(Suomen Teollisuuslehdestä)

Maalauksia ulkoilmassa toimitetaan uusimpien kokeitten mukaan edullisimmin talwella. Talwella tehdyt maalaukset sanotaan olewan puolta kestäwämpiä kuin kesällä tehdyt, syystä että öljy kesällä äkkiä imeytyy puuhun - sitä äkkeiemmin tietysti kuta kuumempi ilma on — joten itse wäriaine ilman sidettä jää punainen pinnalle, josta se helposti kesii irti ja huuhtoutuu pois sateessa. Jos sitä wastoin öljywäri wedetään päälle kylmemmän ilman aikana, niin se kuiwaa hitaammin, öljy jää pinnalle ja pikiytyy wäriaineen kanssa kowaksi peitteeksi, jota erittäin hywin kestää sadetta ja auringon paahdetta. Toinenkin etu on ulkomaalauksesta talwisaikana, nimittäin se, ett'ei tuuli silloin woi ajaa pölyä tuoreesen maaliin. Itsestään selwää tietysti on, että wäri maalatessa on pidettäwä lämpöisenä ja että työ tehdään pyryttöminä ja sateettomina päiwinä eikä kowin kylmällä säällä - paraiten päiwinä, jolloin lämpömittari osoittaa 0 astetta.

Ei kommentteja :