3.1.10

Lappalaisen waatteen muoto ja hinta.

Oulun Wiikko-Sanomia 40, 7.10.1854

(Lisää ja loppu wiime lehteen.)

Paidan päällä on punaisesta werasta Suomen maassa pidettäwän pitkän mekon kaltainen jakku, pysty-kaulurilla, jonka yli syrjää myöten ympäri kaulaa käy hopea kaluuna, puolentoista tuumaa alempana musta kangasrihma. Kahdenpuolen olkapäätä, kolme sormea wäliä, käywät hijan tyween sormea lewiät kaltaiset kangasrihmat molemmille olkapäille. Kaulurista menee alas selkä kappaletta kahden kotttelin pituudelle. Rinta-pielet, pään halkiomessa owat myös ympäri-neulotut sormea lewiällä keltaisella kankaalla niinkuin hijan suutkin. Liepeessä on samoin sekä keltainen että musta sormea lewiä palles neulottuna. Tämä jakku maksaa 20 ruplaa. Kämmentä lewiällä kirjawalla kangaswyöllä on tämä waatet kiini wedetty, jonka hinta on puolentoista ruplaa. Alushousut harmaasta willa-kankaasta, peittäwät alapuolen ruumista, joitten päälle wedetään nahaasta tehdyt housut, jotka eiwät kuitenkaan ylety korkiammalle kuin tuskin lonkkain päälle; etupuolelta witeesen leikatut eiwät watsalle juuri suurta suojaa anna. Housuin lahkeet owat puoli reisiin karwaisista poron koiwista ja ylipuoli parkitusta joko poron eli wasikan nahoista. Lahkeen suut owat punaisella weralla kantatut. Nämät molemmat saadaan kolmella ruplalla. Jalkain suojana pidetään tawalliset pohjanmaan pieksut karwusesta poron nahasta, ja kesällä parkitusta poron nahasta, joitten suut kiinni niwotaan nilkan ympärille punaisen kirjawalla willaisella rihmalla. Näitten hinta on rupla ja 75 kopeikkaa. Sukkain siassa pidetään heiniä; päällysvaatteena poron nahoista nilkkoin asti ylettywä mekon moinen turkki, peskiksi mainittu. Tämän waatteen kauluri, rinta-pielet ja hijan suut kantataan punaisella weralla ja koko waatteen hinta nousee kuuteen ruplaan. Kämmentä lewiällä nahka-wyöllä, johonka hopeisia eli tinaisia solkia on hywin pantu, wedetään tämä peski kiini. Wyöstä rippuu kyynärää pitkä weitsi eli oikeastansa sapeli nahka tupessa, niinkuin myös messinkinen pyssy, jossa tallelletaan neuloja, äimiä, poron suonista tehtyä neuletta (rihmaa) ja nahkainen wingerpori; myös rippuu siinä pienet sakset, luinen puikko, awaimia ja messinkisiä renkaita. Wyö kaikkein kapineinsa kanssa maksaa 19 rupl. Matkoilla pidetään peskin päällä kaulan suojana sieppuramiehiltä karhun nahasta punaisella weralla wuorattu, 5 ruplan arwiosta, waimo-ihmisten owat kankaasta eiwätkä kalliimmat kuin puolentoista rupl. Kirkossa pidetään kaulan ympärillä, peskin päällä, sekä miehiltä että waimoilta kolmen ruplan maksawa punainen silkki huiwi. Kädet warjellaan wilulta sekä willaisilla että poron nahoista walmistetuilla kinttailla, 75 kopeikan arwiosta. Ilman mainituitta pitämät waimo-ihmiset kaulassansa helmiä ja käsiensä kalwoimessa messinkiketjuja. Sekä mieswäen että wimonpuolten sormet owat sormuksilla täytetyt. Jos mieswäellä ei ole ketjuja ja helmiä, niin on sen sormukset waimo-wäen sormuksia niin paljoa kalliimmat kuin waimo-wäen ket jut ja helmet. Tämä koreus saadaan sekä miehille että waimoille kolmella ruplalla. Lappalaisten waatteet luulisi katselia olewan aiwan halwat; mutta edeltäpäin tehdyn laskun jälkeen, joka suinkaan ei korkeimmalle ole otettu, tekee pyhä-waatteitten hinta 68 ruplaa 75 kop, hop. Arkio-päiwän waatteet owat kahta osaa hinnasta halwemmat.

A. A.

Ei kommentteja :