31.1.10

Polisi- ja oikeuden-asioita

Porin Kaupungin Sanomia 28, 13.7.1861

5 päiwänä ilmoitti wärjärioppipoika Aleksanteri Johanpoika palwelewa wärjäri Stenbergissä, talossa N:o 8 tämän kaupungin 1:ssä kaup. osassa, että waras tai warkaita edellisenä päiwänä lukittomasta asuinhuoneesta mainitussa talossa luwattomasti wiennyt 1:ksi Aleksanteri Johanpojan omistamia 1 parin saappaita ja 1 mustan nahkasen tupakkakukkaron 2:ksi wärjärikisälli Gustaf Ihanderin omistamia w parin harmaita hamppu-kangaisia housuja ja 1 harmaan willasen leukahuiwin, ja 3:neksi wärjärioppipoika Anshelm Österlundin omistama wähäläntäsen ympyrkäisen peilin. Renkimies Johan Gustaf Tall Haistilan kylästä Ulwilan pitäjää, joka arweltiin tehneen tämän warkauden, haettiin ja on polisimies Nordlundin löytämässä nähty takanansa kätkewän pideltyitä saappaita ja housuja, mistä Johan Gustaf Tall, joka kaupungin wankihuoneeseen on otettuna, myös on asiasta pantuna Kämnerioikeuden tutkittawaksi. Ikään on kaksi onnettomuuden seikkaa tapahtunut kaupungin uutta kirkkoa rakentaissa sillä että kaksi siellä olewista työmiehistä rakennuksen sisäpuolisista tällingstä owat maahan pudonneet ja saanneet kumpikin suuret loukkaukset.

Ei kommentteja :