3.1.10

Ilmoitus (Wärjäri)

Satakunta 51, 22.12.1877

Tämän kautta saan minä kunnioitetulle yleisölle ja wanhoille tutuileni ilmoittaa, että minä wastuudesti olen alkanut jo muutama wuosi sitten lakkautetun wärjäri-toimeni, sekä että lankoja, kangasta y. m. wärjäri ammattiin kuuluwaa wastakin ja tawallisiin hintoihin wastaanotetaan wärjättäwäksi, wanutettawaksi ja walmistettawaksi wärjäri konttorissa kiwi rakennuksessa.
Wärjätyitä pumpulilankoja ja sarssi kankaita myydään huokein hintoin.
Porissa joulukuun 1877.
Amanda L. Malin.
N: 38 kauppatorin warrella

Ei kommentteja :