1.1.10

Neitosille tanssiaispukujen walinnasta.

Aamulehti 77, 6.4.1910

Älkää milloinkaan walitko tanssiaispukujenne wärejä päiwänwalossa sillä onhan pukunne aiottu keinotekoista walaistusta warten. Olkoonpa pukukankaidenne wärit päiwänwalossa kuinka kauniit ja kirkkaat tahansa, niin muuttawat ne wiwahdustaan tulen walossa. Sinipunerwa näyttää usein keinotekoisessa walaistuksessa harmaalta, wiheriä ja sininen waihtawat sangen usein wäriä j. n. e. Koetelkaa wärejä hywin walaistussa huoneessa ja katsokaa tarkoin, että kankaan wäri soweltuu ihonne ja hiustenne wäriin. Sillä tawalla pääsette waarasta, että puku, jonka tarkoitus on teitä pukea, sen sijaan teitä rumentaa. Walkea ja musta pukee melkein kaikkia; waaleansininen wäri soweltuu waaleanwerisille henkilöille, terrakotta, punainen ja ruskea owat tummaihoisten wärejä; niilIe joiden tukka on punertawa, soweltuu waaleoawihreä paraiten. Näiden wärien wälillä on suuri joukko eri wiwahduksia, joiden suhteen on oltawa erittäin warowainen, erittäinkin on, niinkuin yllä wiitattiin, latsottawa kuinka ne waikuttawat sellaisessa walaistuksessa, jota warten ne on aiottu. Pienet woitot joita naiset niin kernaasti haluawat saawuttaa, riippuwat pääasiallisesti taidosta walita pukuaan warten oikea wäri, jotta henkilön puku ja itse henkilö waikuttawat yhtenä kokonaisuutena, ja on tässä huomattawa, ettei mikään "muotiwäri" saa olla määrääjänä.

Waaleihin pukuihin käytettäköön kernaimmin samanwärisiä kenkiä ja sukkia. Mutta on tässä huomattawa, että waaleissa kengissä näyttäwät jalat suuremmilta kuin tummissa. Sen wuoksi tekewät ne naiset, joille luonto on antanut liian suuret jalat, wiisaimmin käyttäessään kiiltonahkaisia matalia kenkiä. Onhan tällainen pieni sotajuoni sallittu. Lyhyiden hihain ollessa muodissa on käytettäwä pitkiä käsineitä, jotka yleensä owat kalliinlaisia; mutta onhan taas toiselta puolen lohdutuksena se, etta lyhyet hihat pukewat paljon paremmin kuin pitkät.

Ei kommentteja :