30.9.07

Walkeata palttinaa.


Kansan Ystävä 7, 18.2.1882

Yleishyödyllistä.
Walkeata palttinaa.

Sama waikutus kankaalle, jonka monen päiwän ruohostolla walkaiseminen tuottaa, saatetaan saada siten, että jokaiseen ämpärilliseen wirutewettä sekoitetaan yksi taikka kaksi lusikallista tärpättiöljyä. Öljy on huolellisesti sekoitettawa weteen. Kun palttina semmoisen menettelyn jälkeen ripustetaan kuiwumaan, walkenee se hywin tärpättiöljyn haihtuessa eikä pahene siitä, ei myöskään rupea tärpätiltä haisemaan.

Ei kommentteja :