30.9.07

Puu- ja rautakaluja maalataan seuraawalla tawalla.


Oulun Wiikko-Sanomia 22, 4.6.1853

Antti Hywärisen muisteita talouden asioista II.
Puu- ja rautakaluja maalataan seuraawalla tawalla.

Rautapadassa sulataan yhteen 24 luotia pikiä ja 1 naula tulikiweä, johon sulaukseen seotetaan 4 kannua traania. Tähän sekoon wielä lämpimänä ollessa hämmennetään sitte wähitellen ½ (puoli) naulaa pieniksi palasiksi leikattua waksia ja kun se on sulanut ja kaikki tullut hywästi sekaisin, hämmennetään siihen lisäksi ruskiata taikka keltaista okraa, minkä kukin näkee tarwittawan mielen mukaista maalia saadaksensa. SItä pyyhkäistään lämpimältä maalattawalle kapineelle, ja kun se on kuiwanut, wielä toinenkin kerta.

Jähtyneenä kowettuu tämä maali-aine, mutta nuortuu jällen lämmitettäissä. Keittäissä ja lämmittäissä on tarkoin warottawa, ettei syttyisi palamaan, jonka tähden työ pitää hiilloswalkialla toimitettaman. - Tämä maali puuttuu ja kowettuu niin lujaksi, ettei sitä wanhempanakaan saada millään tawalla lähtemään, myös on se näköänsä kauniimpi tawallista punamaalia. Englandissa käytetään sitä rautakatoillenkin, jotka sitte eiwät koskaan ota ruostetta.

Ei kommentteja :