30.9.07

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista: 29. Nankiini


Oulun Wiikko-Sanomia 22, 4.6.1853

On keltaista pumpulista waatetta, jota ennen wanhaan tuotiin ainoastansa Kiinan maalta ja Itä-indiasta, mutta nyky-aikoina kudotaan monessa Euroopankin maassa. Sitä nankiiniä, jota Kiinasta ja Indiasta tuodaan, kuuluu walmistettewan luonnon keltaisista pumpuleista, jonka tähden se wanhanakin ei muita wäriänsä.

Ei kommentteja :