27.1.19

Sanduddin Tehdas Osakeyhtiö.

Kotimainen työ 2, 1916

Tapetti-, lakka-, väri-, vernissa- ja teknokemialliset tehtaat Malmilla.

Sanduddin Tapettitehdas Osakeyhtiö alotti toimintansa jo 1887, jolloin kuitenkin työskenneltiin vain yksinkertaisempien paperitapettien valmistuksen alalla. V. 1896 perustettiin tapettitehtaan yhteyteen väritehdas omaa tapettiväritarvetta varten. Siihen saakka oli kaikki tarvittavat värit pitänyt tuottaa ulkomailta. Seuraavana vuonna laajennettiin tämä osasto täydelliseksi väritehtaaksi, jossa alettiin valmistaa kaikenlaisia kemiallisia maaliaineita. Samana vuonna perustettiin myöskin erikoinen osasto pellavaöljyvernissan sekä kupali- jaspriilakkojen ynnä pulituurin valmistamista varten.

Syksyllä v. 1910 turmeli tulipalo tehtaan kokonaisuudessaan, jonka vuoksi yhtiö päätti tarkoitukseen soveltuvalle ja liikesuhteisiin nähden soveliaalle tontille rakennuttaa uuden, ajanmukaisen tehdaslaitoksen voidakseen tehdä mahdolliseksi tuotannon jatkuvan laajentamisen. Kun ei tarkoitukseen sopivaa, tarpeeksi suurta rakennustonttia saatu Helsingin kaupungin alueelta, osti yhtiö syksyllä 1910 noin 18,000 m2 suuruisentehdasalueen Malmin aseman lähistöltä. Seuraavana kevännä alotettiin sitten tämän uuden tehdaslaitoksen rakennustyöt, joita seusaavina kuukausina suoritettiin miltei amerikalaisella nopeudella, niin että jo lokakuussa samana vuonna saatiin tapettien valmistus tässä tehdaslaitoksessa käyntiin. Keväällä v. 1912 valmistui tämä kivestä ja rautabetonista rakennettu suuri tehdaslaitos kokonaisuudessaan, saaden samalla oman rautatieraiteensa.


[Sanduddin Tehdas-Oy:n uudet tehdasrakennukset Malmilla. (S. H.)]

Tapettitehdas on sijoitettu laitoksen päärakennuksen avaraan, kattovalolla varustettuun, noin 3,600 m2 suuruiseen painosaliin, jossa on 16 uusinta mallia olevaa tapetti-, paino- ja apukonetta. Kukin tapettikone, joista jokainen käy erikoisen sähkömoottorin voimalla, voi päivittäin valmistaa noin 10,000 rullaa tapettia. Samaan yhteyteen on sijoitettu vielä automaattisia kuivaus- ja rullakoneita. Tähän työsaliin liittyy myöskin toinen, samassa kerroksessa sijaitseva, noin 2,500 m2 suuruinen, kattovalaistuksella varustettu työsali, jossa ovat rullanleikkaus- ja gauffrage-koneet, ja joka on yhteydessä kirjansitomon, varaston ja pakkaussalien kanssa. Aikaisemmin rajoittui tapettien tuotanto vain yksinkertaisempien paperitapettien valmistukseen, mutta nykyään valmistetaan tehtaassa sekä yksinkertaisempia halvimpia, että kalleimpia loistotapetteja, jotka kykenevät tyydyttämään korkeimmatkin vaatimukset. Seurauksena tästä on ollut, että ulkomaisten tapettien menekki maassamme on tämän tehdaslaitoksen olemassaolon aikana supistunut jokseenkin vähiin, Sanduddin tehtaan tuotannon vuosi vuodelta huomattavasti kohotessa. Tämän vuoden kuluessa on tehtaalle rakennettu erikoinen piirustushuone, jossa omat piirtäjät laativat uusia malli- ja koriste-ehdotuksia. Samoin on järjestetty täydellinen työpaja kaikkien tarpeellisten tapettipainovalssien valmistusta varten, laitteitten, jotka ennen poikkeuksetta tuotiin ulkomailta. Sanan täydessä H merkityksessä voidaan siis Sanduddin tapettiteollisuutta sanoa puhtaasti kotimaiseksi.

Väritehtaaseen, joka myöskin on sijoitettu päärakennuksen yhteen erikoisosastoon, kuuluu paitsi nykyaikaisia vaatimuksia vastaavaa laboratoriota, avaroita värienseostamissaleja, kuivaushuone ylikuumennetulla ilmalla tapahtuvaa kuivausta varten, erikoinentyösali värien jatkuvalle valmistukselle kollerkäytävissä, desindegraattoreissa ja sihtikoneissa. Tämä uusimpien väritekniikan vaatimusten mukaan järjestetty osasto on suorastaan mallilaitos alallaan.

Paitsi tapettien valmistukseen käytettäviä värejä, valmistetaan tässä osastossa myöskin erilaisia kemiallisia maalarin värilajeja, litografisiin töihin, kirja- ja kivipainoihin käytettäviä värejä sekä emalji-, caseini-, merkkaus- ja petsivärejä. Erikoista tunnustusta ovat saaneet liikkeen rekisteröimät värimerkit "Sanduddit" (caseini ja kylmävesivärit) ja "Japanit" (japanilaismalliset emaljivärit). Erinomaisen valossakestäväisyytensä ja hienoutensa vuoksi ovat Sanduddin värit, halpahintaisiin ulkomaisiin paljottaisvalmistajiin verraten, saaneet ammattimiesten yksimielisen hyväksymisen.


[Tapettisali valmistuskoneineen. (S. H.)]

Kupaalilakka- ja vernissatehdas on verrattain suuren tulenarkuuden vuoksi, uudessa tehdasrakennuksessa sijoitettu erikoiseen sivustarakennukseen, johon on järjestetty myöskin nykyaikaisen tekniikan vaatimuksia vastaava kupaalisulattamo. Tämän lisäksi on näitten tuotteitten valmistustapa kokonaisuudessaan uudistettu englantilaiseen malliin sekä automaattiseen lämmöntasoitukseen että suodatinpuristimien kautta tapahtuvaan puhdistukseenkin nähden, joitten avulla tavaran laatu saadaan taatusti tasaiseksi. Tässä osastossa valmistetaan kaikkia kaupassa kysyttyjä kupaali-, permanto-, huonekalu-, vene- ja vaunulakkoja sekä litograafi-, kivi- ja kirjapainovernissoja, jotka ovat tunnustetut parhaita ulkomaalaisia laatuja täysin vastaaviksi. Näistä yhtiö on näinä päivinä julkaissut laajan, seikkaperäiten hintaluettelon erityistietoineen eri lakkojen ominaisuuksista ja käyttämisestä. Tehtaan pellavaöljyvernissa on myöskin yhä edelleen pysynyt suosittuna ja haluttuna. Tämän osaston yhteydessä valmistetaan myöskin kupaalispriivernissaa sekä spriilakkaa ja pulituuria, jotka jo entuudestaan ovat hyviksitunnettuja ja haluttuja.

Teknokemiallisessa tehtaassa, joka on uusin osasto tässä suuressa tehdaslaitoksessa, valmistetaan suuressa määrin erinäisiä puhdistusaineita (tunnettuja ovat liikkeen rekisteröimät "Suomi"-jauhe, "Suomi"-vaha ja "Suomi"-pumaada) permantovahaa, kenkävahaa, apretuuria, huokostäytettä (puuseppätehtaita varten) linoleumikittiä, erilaisia liimavalmisteita y. m.

Tehtaan tuotteet tunnetaan Metallikonttorin tavaramerkistä, jota liike on oikeutettu käyttämään. Tuotteistaan on tehdas laatinut havainnollisia näyte- ja väritaulukoita, mallikokoelmia sekä näitä selostavia julkaisuja.

Monipuolisen tuotantonsa, tuotteittensa laadun ja tuotantokykyisyytensä puolesta on Sanduddin TehdasOsakeyhtiö maamme huomattavimpia tehdaslaitoksia. Tätä todistaa myöskin varsin voimakkaasti se hyvä maine, jonka tehtaan tuotteet ovat kaikkialla maassamme saavuttanut. Tämän lisäksi ovat tehtaan tuotteet saaneet tunnustusta myöskin monessa muussa maassa tullen palkituiksi paitsi Suomessa, Parisissa, Lontoossa, Lyypekissä ja Nischni-Nowgorodissa.


[Näytesali.]

Tehdasta aijotaan edelleenkin laajentaa ja koneitten lukua lisätä. Tapettiosastolle on jo tilattu kolme uutta konetta, jotka nykyisten kuljetusvaikeuksien vuoksi eivät kuitenkaan vielä ole saapuneet. Teknokemialliselle osastolle rakennetaan ensi kesänä oma rakennuksensa, koska nykyinen on osottautunut ahtaaksi yhä lisääntyvään tuotannon määrään katsoen.

Koko sotatilan aikana on tehdas, kaikista vaikeuksista huolimatta, saanut niin paljon raaka-aineita, että on voinut jatkuvasti valmistaa kaikkia alaan kuuluvia tavaroita. Tästä tietysti on ollut se etu, ettei näitten tavaroitten puutetta ole sanottavimmin ollut, vaikka ulkomainen tuonti onkin ollut seisauksissa. Kun tehtaalla on aikomuksena laajentaa ja monipuolistuttaa tuotantoansa, on hyvin luultavaa, että ulkomainen tuonti puheenaolevan teollisuuden alalla vastaisuudessa supistuu entistä vähempään. Tämä taas luonnollisesti on suuri voitto kotimaisen teollisuuden edistykselle ja koko kotimaisen työn asialle.

Yhtiön johtokuntaan kuuluvat konsuli Karl Stockmann puheenjohtajana sekä luutnantti Artur Grönqvist, hovineuvos A. Forström ja insinööri Valter Grönqvist jäseninä, joista viimeksimainittu on samalla liikkeen toimitusjohtajana. Työntekijäin lukumäärä on noin 120 henkeä.

- S. L.

Ei kommentteja :