2.1.19

Färgning med växt-ämnen.

Wasa-Posten 80, 11.7.1922

(För V.P.)

Blå-grå färg.
Man kokar "svinlingon-ris" så länge, tills all saft från dem är utkokad, varefter spadet silas och färggodset ilägges, som får koka ½-1 timme. Efter kokningen blötes godset i "viktrill"-lösning, sköljes och torkas. På detta sätt erhåller man en vacker blå-grä färg. -

Brun-gul färg.
Ofta finnes i gamla trädgårdar äppelträd med gamla, torra grenar och kvistar. Man skalar barken av sådana och kokar denna 1 timme i tillräcklig mängd vatten. Spadet silas och färggodset får koka i detta ½timme, varefter i spadet tillsättes för varje kg. färggods en näve koksalt. Efter det färggodset fått ligga i spadet ännu en stund, upptages det samt sköljes grundligt och torkas. -

Gul färg.
Lökskal (torra) kokas i vatten under 3 timmar, varefter färggodset ilägges och får ytterligare koka 1 timme, och bör man se till, att godset hela tiden fullständigt täckes av färgspadet. Efter kokningen upptages godset och sköljes grundligt. Färgen blir vackert gul, synnerligen hållbar. -

Silver-grå färg.
Man tager färskt granris, vilket får koka i tillräcklig mängd vatten ½-1 timme. Färggodset ilägges och får detta ytterligare koka 1 timme. Efter kokningen tillsättes litet alun och får färggodset kallna i spadet, varefter det sköljes ordentligt i vatten och torkas. -

Gul färg.
Man samlar rötter av den vanliga brännässlan, sköljer dem ordentligt och kokar dem 1½-2 timmar i tillräcklig mängd vatten. Spadet silas, och ilägger man färggodset, som får koka 1-1½ timme, varefter det upptages och blötes i "viktrill-lösning"; sköljes och torkas. -

Mörkblå färg.
Man samlar lummer om våren och torkar den ordentligt. Då man ämnar färga tager man 1 kg av den torkade lummern och kokar den 3—4 dagar efter varann (man låter lummern koka en liten stund varje dag), varefter man silar spadet. Färggodset lägges i spadet och får det stå i detta 3—4 dagar och kokas en gång varje dag. Varefter man tillsätter briksilja-spån och låter det hela ännu koka något. Då erhålles en vackert mörkblå färg. I händelse man bortlämnar briksilja-tillsatsen, blir färgen grå-röd. -

Brons-gul färg.
Man kokar 3 kg ljung 3—4 timmar. Färggodset, vilket tidigare är blött i alunlösning, kokas i färgspadet flere olika gånger, och bör godset torka mellan varje kokning. -

Gul färg.
Kraftig gul färg på bomull erhåller man genom att koka ljung 3 timmar i vatten, varefter färggodset, vilket tidigare varit blött i alunlösning, ilägges och får koka i färgspadet ½-2 timmar. -

Gul-brun färg.
Stenmossa och garn lägges i kokkärlet varvtals och vatten hälles däröver så detta fullständigt täcker färggodset. Det hela får nu koka sakta 4—6 timmar, och får godset kallna i spadet, varefter det sköljes i vatten. På detta sätt erhålles en gul-brun färg. Använder man för kokningen järnkokkärl, så erhåller man en
rödbrun färg. -

Grå-grön färg.
Man samlar surgrässtjälkar, innan surgräset blommar, och kokar dessa i vatten 1 timme. Spadet silas, och låter man färggodset koka i detsamma 1-1½ t., varpå det sköljes och torkas. -

Röd färg.
Man samlar rötter av letgräset, innan detsamma blommar, varpå dessa rengöras och torkas. Då de äro fullständigt torra, skäras de i små bitar, vilka tillsammans med färggodset kokas i tillräcklig mängd vatten. Godset bör dock före färgningen ligga i en lösning av 200 gr. alun och 75 gr. vinsten (pr 1 kg. färggods). På detta sätt erhålles en vacker röd färg. Önskar man erhålla en mörkare röd färg, tager man samma vikt rötter som garn.

Grå-grön färg.
Man samlar surgräs, innan det blommar och kokar skaften i vatten 1 timme. Spadet silas, och låter man färggodset koka i detta 11½ timme, varpå det sköljes och torkas.

Ei kommentteja :