9.1.19

Diverse. Ebenholtzbetsning.

Industri-vännen 1, 16.1.1890

En intensivt svart och i trämassan sig outplånligt fästande färg, som lämpar sig utmärkt till imitation af Ebenholtz eller mörkbonande af möbler, er hålles utaf galläppleinfusion och Ammonium vanadat (Vanadinsyrad ammonium)

Tincturen beredes på följande sätt: 25 gram groskrossade galläpplen lämnas att slå och draga en halftimmes tid i 250 gram hett (85—90 grader Celsius) vatten, hvaräfter vätskan filtreras varm genom dubbelt, rent linne eller filtrerpapper. Till 125 gram af denna infusion sättes 0,4 grm ammoniumvanadat. Vill man hafva vätskan mindre intensivt svart behöfves till 125 grm af infusionen sättas ej mer än 0,1—2,2 grm ammoniumvanadat. Tincturen måste förvaras i väl korkad flaska, emedan den stäld i öppna luften gerna vill gelatinera.

Vid användning strykes vätskan med en mjuk pensel raskt öfver trät, hvilket sedan på vanligt sättpoleras, om det skall erhålla en glänsande yta eller öfverstrykes tunt med kokt linolja, om det skall bonas.

Ei kommentteja :