8.1.18

Venäjältä. Toimenpiteitä voin väärentämistä vastaan Venäjällä.

Suomi 0, 15.12.1911

Äskettäin keskusteltiin Venäjän maatalousneuvoston kokouksessa maatalouden päähallinnon johtajan A. V. Kriwosheinin johtaessa puhetta toimenpiteistä voin väärentämistä vastaan. Venäjän voi on ollut näihin asti maailman markkinoilla hyvässä huudossa, joka selviää siitäkin, että voin vienti on vuosi vuodella suuresti kasvanut. Tästä huolimatta on tämän vuoden kuluessa alkanut kuulua valituksia venäläisen voin väärennyksistä. Kuitenkin on voin vienti ollut yhä kohoamaan päin, tehden viime tammik. 1 p:stä viime marrask. 1 p:vään 4,044,000 puntaa, viennin ollessa viime vuonna 8,636,000 puntaa ja toissa vuonna samana ajanjaksona 3 milj. 297,000 puntaa. Että venäläinen voi voisi säilyttää hyvän maineensa, ehdottaa maanviljelysdepartementti että kaikki voi, joka sisältää enemmän kuin 16 % vettä, on estettävä pääsemästä markkinoille ja ettei voin säilyttämiseen saa käyttää muita sivuaineita kuin keittosuolaa. Samalla ehdotetaan että tavallisten aniliinivärien käyttäminen voin värjäykseen on kiellettävä ja tähän tarkotukseen sallittava ainoastaan erityisesti valmistettuja aniliinivärejä. Kokous hyväksyi yllämainitut ehdotukset. Niin ikään pohdittiin rankaisukysymystä, jolloin tehtiin ehdotus että vahingollisten sekotusten ja liian suuren vesipiloisuuden välillä on tehtävä erotus. Liian suuresta vesipitoisuudesta, joka usein riippuu epätäydellisistä tuotantomenettelyistä, on säädettävä rahasakkoja, terveydelle vahingollisten sekotusten käyttämisestä on sen sijaan säädettävä vankeusrangaistus. Näihinkin departementin ehdotuksiin yhtyi kokous. Voin valmistus tulee asetettavaksi hallituksen määräämien asiantuntijain ja meijeritarkastajain alaiseksi.

Ei kommentteja :