4.1.18

Talo kertoo isännästään.

Riihimäen Sanomat 122, 30.5.1929

Maassamme on seutuja joissa tiheään näkee vankkoja maalaistaloja, jotka harmaille seinineen osoittavat, ettei talon isäntä elä aikansa tasalla, ja vielä yleisempää on, että pienviljelijäväestö ei kiinnitä asumustensa ulkoasuun asianmukaista huomiota. Kun siirrytään talorikkaasta kylästä kauemmaksi kylän takamaille, joilla hyvin usein avautuvat pienviljelijäväestön varsinaiset asuma-alueet, niin yleensä harvoin siellä nähdään maalattuja taloja. Tuntuu siltä, kuin pienviljelijän raha ja aika ei olisi riittänyt talon maalaamiseen. Ja hyvin ymmärrettävää muuten onkin, että talot jäävät maalaamatta, tähän maali pirtin seinissä lämmitä, ja leipä ja lepo maistuvat kyllä ylitä hyviltä maalaamattomassa kuin maalatussakin pirtissä.

Maalaustyö on siis jäänyt suorittamatta sentähden, että talossa on ollut välttämättömämpiäkin tehtäviä. Välttämättömistä tehtävistä puhuttaessa on kuitenkin huomautettava, että aikaansa seuraava henkilö lukee niihin myöskin talonsa ulkomaalauksen. Sehän lisää rakennusten ikää ja antaa asunnolle kauniin näön. Ja vaikka ei viimeksimainitulle, nim. kauneudelle annettaisikaan kovin suurta arvoa, niin jo yksi taloudelliset seikat tekevät maalauksen välttämättömäksi. Maatalousrakennukset sitovat nykyään itseensä siksi suuren pääoman, ettei niitä mitenkään kannata antaa sateen ja päivänrpaisteen maalaamattomina syödä ja kuluttaa. Ne on ehdottomasti sopivalla maalilla suojeltava. Mikä riitä se, että vain talon päärakennus ja sen yhteydessä olevat ulkohuonerakennukset maalattaisiin. Maali on melkein yhtä tärkeätä myöskin pelloilla ja niityillä olevissa vilja- ja heinäsuojissa. Työtehon lisäämispyrkimykset ja nykyiset viljelyslavat yleensä edellyttävät, eitä pienimmilläkin tiloilla on jo alettu rakentaa riittävän tilavia ajanmukaisia viljasuojia, jotka tulevat melkoisen kalliiksi entisiin ahtaisiin hirsilatoihin verraten. Jo taloudelliset seikat edellyttävät sen, että ne myöskin maalataan.

Monet ehkä haluaisivat tietää, kauanko enemmän maalattu rakennus kestää kuin maalaamaton. Tähän ei kuitenkaan voida antaa täsmällistä vastausta, sillä se asia riippuu kokonaan siitä, miten hyvässä maalissa rakennus pidetään. Jos maalaus on huono, niin sen merkitys jää silloin myös vähäiseksi. Lisäksi on muistettava, ettei hyväkään maalaus ole ikuinen, vaan se täytyy aina tarpeen tullen uusia. Mutta se voidaan varmuudella sanoa, että jos maalaus tarpeeksi usein uusitaan, niin rakennuksen kestävyysaika saadaan moninkertaiseksi. Hyvä maali ei näet suojaa seiniä yksinomaan sateelta, vaan se eristää sen kokonaan ilman yhteydestä, jolloin tietenkin kaikki lahoaminen on estynyt.

Sitten muutama sana maalausaineista. Höylätyillä laudoilla vuoratut rakennukset maalataan miltei yksinomaan öljyvärillä, joka työ on yleensä viisasta jättää tottuneen ammattimiehen tehtäväksi. Mutta hirsiseinässä ja raakalaudasta tehdyssä iautaseinässa tietenkin käytetään edullisesti vesivärimaalia. Yleisin väri on tällöin punamulta, joka hyvälaatuisena on kestävyydessä voittamaton. Toinen asia sitten on, pidetäänkö punaista väriä muuten esimerkiksi talon päärakennuksen seinässä sopivana. Kauneimpia värimuotoja tavoitellen ovatkin monet kokeilleet muilla väreillä, mutta harvemmin onnistuneet. Ne ovat kyllä melkein aina uutena olleet miellyttäviä, mutta kestävät heikommin ilmoja vastaan ja ovat siinä suhteessa siis vähemmän arvoisia. Usein myös sattuu, että kaunis väri heti ensi sateissa kokonaan muuttaa näkönsä ja tuottaa kauneusarvoja tavoitelleelle maalaajalle ikävän pettymyksen. Mutta punamultaväri sensijaan pysyy seinässä vuosikymmeniä, jos se vaan on oikealla tavalla valmistettu.

Vielä lienee paikallaan puhua itse maalaustyön suorittamisesta. Moni olisi epäilemättä halukas maalauttamaan talonsa, jos sen työn voisivat suorittaa talon omat miehet, jolloin kustannukset jäisivät vähäisiksi. Tähän voidaankin sanoa, ettei tavallisen talonpoikaistalon ulkoseinien maalaamiseen sen kummempia mestareita tarvitakaan. Maalaustyö on kyllä huolellisesti suoritettava. Esimerkiksi hirsiseinää maalattaessa tulee katsoa, että kaikki syvennykset ja kolot hirsissä peittyvät. Mutta työn suorittajiksi kelpaavat kyllä kaikki kunnolliset työmiehet. Tämä on hyvä tietää varsinkin pienviljelijän, jonka varat useinkaan eivät riitä ammattimiesten palkkaamiseen.

Mutta maalaustyöhön ryhdyttäessä on kuitenkin muistettava, että itse maalin valmistamista et pidä uskoa joka miehen tehtäväksi. Se täytyy henkilön, joka itse ei ole tehtävään täysin perehtynyt, antaa kunnollisen ammattimiehen tehtäväksi, muussa tapauksessa voi koko työ suuremmassa tai pienemmässä määrässä epäonnistua. Mutta kun maali on oikealla tavalla valmistettu, niin sitä kyllä kykenee seinään sivele- määu kuka tahansa kätevä henkilö.

Talousrakennusten maalaus on täysin kannattavaa jo yksin taloudellisista syistäkin. Mutta suuri merkitys on myöskin annettava sillä saavutetuille kauneusarvoille. Kaunis koti kehittää ja jalostaa asullaan. Ja vaikka onkin totta, että onni ia rauha kyllä ssaavat viihtyä matalassa ja harmaassakin hökkelissä, niin totta on myöskin se, että henkilöt, jotka sen sieltä ovat löytäneet, löytävät onnensa vieläkin täydellisempänä kauniiksi laitetussa asunnossa.

Ei kommentteja :