12.1.18

Helsingin maalarien lakko. Lakkotilassa olevia liikkeitä.

Suomen Sosialidemokraatti 168, 22.6.1928

Olemme aikaisemmin julkaisseet niiden liikkeenharjoittajain nimet, jotka ovat hyväksyneet maalarien työehtosopimuksen ja on niitä yli 80, joilla maalarit voivat vapaasti työskennellä. Nyt pyydämme tiedoittaa yleisölle ne mestarit, jotka "yhteisen kansan etua" silmällä pitäen, kuten heidän sanontansa kuuluu, edelleen haluavat pitää yllä lakkoa, kehoittaen suurilla sanomalehti-ilmoituksilla työtäantavaa yleisöä kieltäytymään teettämästä töitään työläisten kanssa sopineilla liikkeillä sekä yksityisillä työläisillä. He ovat nähtävästi kateellisia siitä, että maalaustöitä teettävä yleisö saa kohtuullisilla hinnoilla työnsä teetettyä ja koettavat provosoida yleisen mielipiteen työläisiä vastaan, päästäkseen sitä huikeammin verottamaan maalaustyötä teettävää yleisöä.

Nämä maalariliikkeenharjoittajat ovat: Ahlqvist, W., Bergström, H. A., Blomqvist, G., Blomqvist, H., Gustafsson, O. V., Gummerus, K. G., Vihonen, U., Jokimaa, K. V., Järvelä, J., Järvi, A., Karila, K., Lahtinen, V., Lentz, K. F., Lindqvist, F. V., Laine, O. V., Lindberg & Henriksson, Löfström, J. E., Mononen, M., Nieminen, A., Nylander, A., Rantanen, K., Sariola, A., Siivonen, V., Slotte, C, Snellman, J. A., Sund, J. V., Taimi, N. V., Veljekset Lehtinen, Veljekset Savolainen, Virtanen ja kumpp., Voutilainen, A., Vuorio, S., Vuoristo, B. V. Virtanen, Hjalmar, Puolanen, J. A., Pilvi, E., Pälli, Johan, Kataja, E., Forström, D., Gustafsson & Jansson, Vesterholm, V., Vesterholm, H., Laine, Y. sekä kalkkimaalari V. Boginski.

Kaikkien yllämainittujen mestarien aloitetut tai vastedes alettavat työpaikat ovat lakon alaisia siksi kunnes he sopivat työläistensä kanssa ja on jokaisen kunnon työläisen näitä työpaikkoja vältettävä, jotta eivät joutuisi lakonrikkojiksi. Kuten aikaisemmin on ilmoitettu, on yllä mainittujen lakonalaisten liikkeiden työhuoneilla ja työpaikoilla suoritettavat maalaustöihin kuuluvat aputyöt myös lakonalaisia, ilmoittaa rakennustyöväen liitto.

Ei kommentteja :