23.6.13

Kertomus kalanpyydyksien wärjäyksestä ja jalostamisesta Tammiossa.

Suomen kalastuslehti  3, 30.3.1903

Jo ammoisista ajoista olemme käyttäneen werkkojen wärjäyksessä seuraawaa tapaa:

Wesi kiehutetaan padassa, johonka on pantu risiljaa, wähän sinikiweä, sekä tuhkaa, kuusen kuoria, katajan ja männynhawuja. Kun wäri on hywin  liuennut sekä muutkin aineet, on werkot kasteltu siinä wedessä, weden kiehuessa.

Kun wäri-aineet alkawat loppua, lisätään uutta ja menetellään kunnes on kaikki werkot wärjätyt. On myös tähän  liuokseen sekoitettu pikkuisen terwaa. Werkot tietenki ahdetaan puihin kuiwamaan.

Nuottien terwauksessa olemme käyttäneet seuraawaa tapaa:

Wesi keitetään padassa, terwa myös tehdään niin kuumaksi, kuin mahdollista, sitten kuumana sekoitetaan keskenään, alituiseen hämmentämällä ja liuokseen sekoitetaan myös kuumaa suolawettä  eli laukkaa, että terwa paremmin tasaantuisi. Nuotta kastellaan näin walmistetussa wedessä, muuta niin kuumana pitää seos olewan, kuin mahdollista. Terwaa saa kukin panna mielensä mukaan, mutta olemme tawallisesti käyttäneet 6 kannua nuottaa kohti, myös wähemmin. Nuotta kun on terwattu, asetetaan se muutamiksi tunneiksi läjään ja  peitetään hywin, että terwa tasaantuisi, jonka jälkeen ahdetaan puihin, jossa saa kuiwua wähintäin wuorokauden, ennenkun käytetään.

Seuraawaa werkkojen wärjäystapaa olemme myös ruwenneet käyttämään:

Kahwikupillinen terwaa, puoli kahwikupillista soodaa, wähän risiljaa, lepänkuoria ja männynhawuja, kiehutetaan hywin wedessä, johonka myös werkko pannaan hetkiseksi kiehumaan. Joka werkolle tehdään uusi seos tahi  lisätään terwaa ja muita aineita entinen määrä. Kun werkot ylösnostettuna padasta pikkuisen owat waluneet, ripustetaan ne sitäwarten tehtyihin puihin kuiwumaan.

Tämmöiset werkkojen ja nuottien jalostamistawat tekewät werkot kertäwiksi ja järjellisesti wärjättynä kalastawat hywin. Kuore eli norssiwerkkoja emme wärjää, waan sen sijaan puhdistamme hywin lipeästä ja asetamme kewäisin auringon paisteeseen walkenemaan, joko hangelle tahi seinämille.

A. P.

Ei kommentteja :