3.6.13

Katunäköalojemme väri.

Kotitaide 9, 1907

Lukiessani eräästä saksalaisesta taideaikakauslehdestä muuatta artikkelia, missä tuotiin esiin joitakuita ajatuksia talojemme ulkoisesta väristä kaupungeissa, tulin ajatelleeksi, että paljo niistä voidaan sovittaa meidän kaupunkeihimme, olletikkin maaseutukaupunkeihin pitkine yksitoikkoisine samanmuotoisine suoraviivaisine katuineen. Saksalainen kirjailija puhuu väristä ilon tuojana. Hän muistuttaa värien merkitystä plakaattimaalauksessa, puvuissa ja huoneiden sisustuksessa, tapettien valinnassa y. m. Huonesisustuksissa näemme usein suurta vaivaa saadaksemme miellyttävän värivaikutuksen. Miten usein on samoin laita, kun on kysymyksessä talon ulkopuoli? Tässä ei pidetä lukua uudesta, eikä edes rakennuksista, joiden rakennustaiteelliseen kauneuteen on pantu vaivaa ja ajatusta. Ei, nyt vallitsevat nuo niin lohduttoman selvät muotikadut, joiden yllä lepää lyijyn raskaus. Massojen rumuutta ei voi enää muuttaa, mutta ehkä oikein asetetuilla väreillä voitaisi pelastaa jotakin. Monesta kolkosta ja värittömästä rakennusjonosta voitaisi, vaikka seurattaisikin yhdenmuotoista pohjapiirustusta, saada muodostumaan iloinen katukuva. Seinäpinnoille ja akkunakehyksiin y. m. oikein valittujen värisovitusten avulla voitaisi katukuva pian muuttaa. Harmaan, likaisen ja aution katuperspektiivin asemesta voitaisi yhteen liittää virkistäviä väri vastakohtia ja sopusointuisia värikaistaleita. Värien sovitteleminen katuriveihin käy helpommin, kuin luulisi. Jo oikein sovitettu akkunapuitteiden väri vaikuttaa paljo ja tuo eloa ikäviin kasarmirakennuksiin ja likaisen ruskeisiin massoihin. Tietystikään ei kauneutta tämän kautta voida saavuttaa, mutta kumminkin jotain vähemmän lohdutonta ja ehkä hiukan iloa.

Tämä riippuu luonnollisesti siitä, miten asia ajetaan. Voimme myöskin helposti tulla tuhasta tuleen mutta käyttämällä vähän taiteellista apua ja hiukkasen makua voidaan varsin helposti saada jotain aikaan. Talonomistajat muistakaa tätä, kun ensi maalaus on esillä.

Alex N.-m.

Ei kommentteja :