25.5.09

Wirallinen Osasto. Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus myrkkykaupast...

Suomalainen Wirallinen Lehti 83, 11.4.1888
Wirallinen Osasto. Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus myrkkykaupasta sekä siitä, mitä muuten myrkyllisistä aineista ja tawaroista on noudatettawa.
Annettu Helsingissä, 14 p:nä Helmikuuta 1888.

(Jatkoa n:o 82).

3 Luku.
Myrkytetyistä tawaroista.

17 §.
Leikkikaluja, niin myös saipuata, hiuswoidetta, ihomaalia ja muita semmoisia tuotteita, sekä konfehtia, draganttiteoksia, jäätelöitä, leiwoksia, liköörejä ja siirappeja ynnä muita nautittawaksi aiottuja tawaroita ei saa wärjätä eikä maalata myrkyllisellä aineella tahi muulla tawoin myrkyllä sekoittaa. Älköönkä sellaisia myrkyllisiä tawaroita myytäkö tahi kaupaksi pidettäkö.

18 §.
Kielletty olkoon myöskin tapettien, rullakartiinien, ikkunanwarjostimien, keinotekoisten kukkien ja muitten sellaisten tawarain walmistaminen, myyminen tahi kaupaksi pitäminen, joissa on niin paljon arsenikkia, että kahdestasadasta neliösentimetristä tahi wähemmästä tawaran osasta woidaan, kemiallisessa tutkimuksessa, siinä saadusta rikkiarsenikista, cyankaliumilla ja hiilihappoisella natronilla pelkistämällä, esittää metallisia arsenikkia, joka on mustana tahi mustanruskeana ainakin osaksi läpinäkymättömänä peilinä (arsenikkipeilinä) jäänyt lasiputkeen, jonka sisäpuolinen poikkimitta on puolitoista jopa kaksi millimetriä.

Sama kielto koskekoon myöskin kankaita, waatteita, lampunwarjostimia, lankoja, sinettilakkaa, öylättejä ja kynttilöitä, jotka sisältäwät arsenikinselaisia wärejä tahi muita arsenikinsekaisia aineita, jos metallista arsenikkia sillä tawoin ja siihen paljouteen, kuin ylempänä on sanottu, woidaan saada sadasta neliösentimetristä tahi wähemmästä kankaitten, waatteitten ja lampunwarjostimin osasta taikka kahdestakymmenestä grammasta tahi wähemmästä muitten tässä lueteltujen tawarain osasta.

19 §.
Rawintoaineitten keittämiseen, lämmittämiseen tahi säilyttämiseen aiotuita astioita ei saa warustaa emaljilla eli lasituksella, joka sisältää lyijyä; älköönkä sellaisia astioita myytäkö tahi kaupaksi pidettäkö.

20 §.
Elohopeansekaisia walmisteita, metalliteosten puhdistamiseksi, ei saa tarjota kaupaksi eikä myydä.

21 §.
Konditoriatuotteita ja muita syötäwäksi aiotuita tavaroita älköön walettako lyijylehteen tahi paperiin, joka on wärjätty, maalattu, painettu tahi silitetty myrkyllisillä aineilla; älköönkä semmoisia tawaroita, ellei likinnä niitten ympärillä ole wahingoittumatonta paperia, sellaisiin myrkyllisiin päällyksiin pantako. Tawaroita, joita siten on käytetty, ei saa myydä eikä kaupaksi pitää.

22 §.
Wärilaatikoita älköön pidettäkö myytäwäksi olematta warustettuina selwällä ilmoitulsella, Ruotsin ja Suomen kielellä, sisältäwätkö ne myrkyllisiä wai myrkyttömiä wärejä.

Ei kommentteja :