28.5.09

Myrkyllistä wariä.

Suomalainen Wirallinen Lehti 225, 29.9.1885

Äskettäin osti Tampereella eräs kaupunkilainen kotitarwetta warten punaisenruunia wäriä, joka oli niin myrkyllistä, että wärjääjän kädet siitä turmeltuimat sekä kaswot, joita kohden myrkyllinen höyry wärjätessä nousi, siitä myöskin wammoja saiwat. Tällä myrkyllisellä wärillä wärjätyt sukat ennättiwät myös jallaan wedettyinä tehdä pahan waikutuksensa ennenkin asia huomattiin. Lääkäri, jolta on apua haettu, on käskenyt polttaa kaikki mainitulla wärillä wärjätyt waatekappaleet. (A:lehti.)

Ei kommentteja :