31.5.09

Hwarjehanda.

Åbo Underrättelser 37, 12.5.1838

[---]

I Frankrike har man börjat odla Polygonum tinctorium, hwaraf Chineserne bereda ett ganska godt Indigo. Flere försök att odla denna wäxt och derifrån afsöndra färgämnet, ha lyckats ganska wäl.

[---]

Ei kommentteja :