31.5.09

Myytäwänä (mainos)


Wiipurin Sanomat 69, 22.3.1889

Alituinen warasto
meidän hywäksi tunnettuja
Lippuwärejä
löytyy P. Antonoff'illa
Wiipurissa.
C. M. Otto ja Kumpp.
Helsingissä.

Ei kommentteja :