3.6.08

Ilmoituksia. Wärjäysliike.


Aura 64, 5.6.1883

Ilmoituksia.
Wärjäysliike.
Täten saan kunnioitettawalle yleisölle ilmoittaa, että minä jatkan äiti-wainajani eläissään harjoittamaa Wärjäysliikettä sekä wastaanotan kaikkea siihen kuuluwia töitä walmistettawaksi mitä suurimmalla huolellisuudella.
E(?). Hellström.
Wähä Hämeenkatu N:o 12.

Ei kommentteja :