18.6.08

Auringon kukkaiset

Sanomia Turusta 37, 15.9.1857

Auringon kukkaiset owat Kiinan maalla pidettynä hyödyllisimpinä kaswaimina. Siellä kylwetään näiden siemeniä satoja tuhansia leiwisköitä wuoteensa. Englantilaiset, jotka pian ymmärtäwät ottaa oppia kaikista, owat myös Englannissa ruwenneet suuressa mitassa näitä wiljelemään. Kukkaiset antawat mehiläisille paljo ja hywää hunajaa. Sitte tulee ihmisten wuoro siemenien walmistuessa. Siemenet jauhottuna antawat kaikkein paraita jauhoja, joista tehdään kaikkein hienointa ja kalliinta leipää. Siemenet owat myös hywin lihawia; niistä puserretaan niinkuin pellawan siemenistäkin öljyä, joka on aiwan hywää ruokaöljyksi. Muutoin kelpaa se maalareille, ja on muita öljyjä parempi siniseksi ja wiheriäiseksi maaliksi. Niistä saadaan myös parasta saipuata. Aurinkokukan suurissa warsissa on ihoja niinkuin pellawanki warressa. Kiinassa walmistetaan näistä paljo kankaita, jotka owat kuin puolisilkkiä. Auringon kukka tuleentuu jokaisessa päiwälle awonaisessa paikassa, kernaastikin joksikin lihawassa maassa. Etelä-puolella asun- ja karjahuoneita on se parahiten menestywä.

Ei kommentteja :