18.9.14

Värien vaikutus aistimiimme.

Helsingin Kaiku 3, 21.1.1905
Luonnon ystävä 2, 1905

Muuan saksalainen fysioloogi on tehnyt tutkimuksia siitä, mltenkä värit vaikuttaoat aistimiimme. Hän on huomannut, että aistimemme eivät toimi samalla lailla erilaisissa valaistuksissa. niinpä aikaansaavat punainen, keltainen, vihreä ja sininen väri hämmennystä kuulo-vaikutelmissamme, jättäen meidät m. m. enemmän tai vähemmin tiedottomiksi äänen lähtökohdasta. Myäskin tasapaino-aistiimme vaikuttaoat värit häiritsevästi. Eniten tehoavat värit kuitenkin makuaistiimme. Useimmissa tapauksissa ne joko lisäävät tai vähentävät makua. Tupakoitsijat tietävät kaikki, että tupakka ei pimeässä maistu yhtä hyvältä kuin valossa - niin, saattaapa tupakoitsija tällöin erehtyä polttamansa tupakin laadustakin, Joka osottaa, että makuaisti menettää tarkkuudestaan pimeässä. Siinä puolessa tuntoaistimiamme, joita kutsutaan ilmasto-aistimiksi, saavat sininen ja violetti aikaan kylmän tunteen; punainen ja keltainen sitä vastoin herättävät lämpimän tunteita. Pimeä heikontaa yleensä kuulaelintemme toimintaa; valossa kuulemme paremmin kuin pimeässä. Heikko huudahdus tulee kuuluvammaksl heti, kun silmä saa valoa. Tämän huomion ovat esim. merimiehet usein tehneet. Värit vaikuttaoat myöskin äänen laatuun: niinpä tekevät punainen, keltainen |a vihreä väri äänen kirkkaammaksi, korkeammaksi; violetti taasen matalammaksi, karkeammaksi.

Saksalainen tutkija on myäskin ollut huomaavinansa, että sokeana syntyneitten kosketusaisti, jota yleensä pidetään kehittyneempänä kuin näkevien kosketusaistia, on päin vastain suhteellisesti heikompi, josta hän myöskin on vetänyt sen johtopäätöksen, että kalkki aistit kärsivät, jos ne erotetaan valon ja värien yhteydestä.

Ei kommentteja :