10.9.14

Sumukysymyksestä värjämöissä.

Kutoma- ja paperiteollisuus 4, 1909

(Jatkoa N:o 1.)

Sumua voi pääasiassa poistaa seuraavalla neljällä tavalla:
1. Luonnollisen ilmavaihdon avulla (käyttämällä kattovetolaitteita).
2. Keinotekoisen ilmavaihdon avulla (käyttämällä ventilatoreja).
3. Johtamalla värjämöön lämmintä ja kuivaa ilmaa, joka imee itseensä kosteuden.
4. Johtamalla lämmintä ja kuivaa ilmaa sekä vaihtamalla väijämöstä ilma ventilatorien avulla.

Huokein ja yksinkertaisin menettelytapa on ensimäisenä mainittu ja yleisimmin käytännössä. Mutta on sillä valopuoliensa ohella suuret varjopuolensakin. Avonaiset kattovetolaitokset ovat sellaisinaan jo riittämättömiä ja eritoten talvella, jolloin niiden käyttö kylmän ilmavedon tähden miltei on mahdoton. Siksipä onkin tämä menettelytapa käytännössä saanut sen muodon että jokaisen värilanteen yli on rakettu kattomainen vetolaite, joka imee syntyneen vesihöyryn heti päästämättä sitä ympäristöön. Mutta nämä laitteet tekevät värjämon pimeäksi ja muutenkin ovat haittana työtä tehdessä. Useissa paikoissa on tämä kysymys ratkastu siten, että on rake[nne]ttu samaset kupolimaiset suojat kokonaan värihauteen ympärille maahan asti. Tällöin ei tietenkään voi värjämöön sumua syntyä. Mutta sitä enemmän on sitä tavattavissa siinä pienessä tilassa, jossa värihaude on ja jossa värjäyksen pitää tapahtua ja toiseksi kysymyksessä jäänee myöskin, josko siihen tehoon nähden, joka näillä laitteella saadaan, kannattaa tällaisia sumunpoistamis-katoksia rakentaa. Siitä puhumattakaan, että ne ottavat suuren tilan värjämon pinnasta.

Toinen menettelytapa sumun poistamiseksi käyttämällä ventilatoreja ei ole näyttäytynyt käytännössä käyvän sentähden, että tällöin ulkoapäin virtaa värjämöön kylmää ilmaa sen ilmamäärän sijalle, joka on sieltä karkoitettu ja aikaan saa sumua. Kesäsin, jolloin ulko- ja sisäilman lämpömäärän ero on pieni, voi tätä menettelytapaa käyttää, vaan ei talvisin, sillä silloin jää kaikista ponnistuksista huolimatta sumua värjämöön.

Päinvastaiseksi tulevat tulokset kolmatta menettelytapaa käytettäessä.

Kesällä käy värjämon ilma niin kuumaksi, että työnteko on miltei mahdotonta. Sumua kyllä ei synny, muuten joutuvat työntekijät suureen vaaraan terveyteensä nähden. Ja sama on asian laita talvisinkin. Siksipä turvaudutaankin tällöin menettelytapaan 4, jolla monissa tehtaissa on saatu erittäin hyviä tuloksia. Mutta toimenpide vaatii kustannuksia, sillä silloin tarvitaan paitsi sopivaa ilmanvaihtolaitetta (ventilatoria) myöskin lämmintä ja kuivaa ilmaa värjämöön. Ilman lämmittämiseksi käytetään usein savupiipun kaasuissa olevaa lämpöä.

(Jatkoa.)

Ei kommentteja :