15.9.14

Mitenkä lyijykyniä walmistetaan.

Itä-Karjala 56, 23.7.1901

Suurimpia lyijykynätehtaita owat Hogarth ja Haysin tehtaat Sothey Hiilissä Englannissa. Täällä walmistetaan kaikenlaisia lyijykyniä suunnattomissa määrin. Mitä warten tehtaat owat juuri sinne rakennetut, on waikeata tietää, kun raaka-aineet kuitenkin owat tuotawat hywinkin kaukaa.

Lyijykynäpuu on Amerikassa kaswawaa setripuuta. Samanlaatuista puuta löytyy kyllä Euroopassakin, mutta se on waaleaa wärilttään ja yleiseksi tawaksi on tullut, että lyijykynät owat ruskeasta puusta; yleistä tapaa tällaisissa asioissa ei ole niinkään huokea loukata.

Ameriikasta tuodut pölkyt sahataan ensin laudoiksi. Kun laudat owat kauwemman aikaa kuiwattuja, sahataan ne pieniin 4 lyijykynän pituisiin 2 ½ tuuman lelvyisiin ja noin ½ tuuman paksuihin kappaleihin. Näistä walmistetaan erilaisissa höyläkoneissa lyijykynä puu.

Mutta pääasiana lyijykynissä on "lyijy". Se on eräänlaatuista mineraalia, grafiittia. Suurimmaksi osaksi on tämä hiiltä. Ennen muinoin leikattiin grafiitti louhimoista tuoduista möhkäleistä lyijykynä-"lyijyä" suorastaan, mutta nykyään, kun yleisö waatii teollisuudelta melkein mitä hywänsä, on walmistus aiwan toinen, jotta lyijy tulisi tasaiseksi. Grafiitti hienonnetaan myllyssä hienoksi jauhoksi. Jauhoon sekoitetaan eri sideaineita ja wettä. Tätä seosta taas jauhetaan ja sekoitetaan eri koneella ja puserretaan wihdoin suurilla tawattoman wäkewillä wesipainopusertimilla hienoiksi nahkaisen kenkänauhan tapaisiksi nauhoiksi. Graftittilanka waikka onkin niin hauraasta aineesta walmistettu, saadaan suunnattoman paineen kautta ihmeellisen sitkeäksi. Muutamat puserretaan pyöreiksi, toiset kulmikkaiksi aina lyijykynän laadun mukaan. Nyt on "lyijy" wielä uuneissa suuressa kuumuudessa poltettawa, siitä palaa näet sideaine pois ja ainoastaan grafiittihiili jää jälelle. Suurta taitawuutta tässä waaditaan, sillä liian suuressa kuumuudessa palaa "lyijy" hauraaksi, liian pienessä kuumuudessa jää sideaineita. Ja kuumuudesta riippuu myös lyijykynien kowuus.

Nyt on "lyijy" walmis. Puuhun leikataan uria, joihin "lyijy" sitten kiinni liimataan. Sen jälleen painetaan puuhun walmistajan nimi. Sitten wielä lyijykynät owat maalattawat, kiilloitettawat ja laitettawat paperilaatikkoihin. Nyt ne wasta pääsewät kauppaan.

Ei kommentteja :