21.9.14

Keinotekoinen indigo.

Kauppalehti 3, 15.1.1902

Preussin sotaministeriön vaatetusvirasto on äskettäin ryhtynyt toimenpiteisiin, jotka tulevat suuresti vaikuttamaan Saksan väriteollisuuteen. Sotilaspukujen sinisen kankaan värjääiniseen on tähän asti käytetty yksinomaan puhdistamatonta kasvi-indigoa, mutta viime vuosien kuluessa on keinotekoisen indigon valmistus kehittynyt siihen määrään, että sitä voidaan jo pitää ihan luonnollisen indigon veroisena, onpa se värivivahdukseltaan vielä puhtaampaakin eikä niin helposti auringossa vaalistu. Askel askeleelta onkin sentähden keinotekoinen indigo syrjäyttänyt luonnollisen, niinkuin indigomarkkinoiden jatkuva huononeminen kylläkin selvästi osottaa. Viimeksi on nyt sotilashallitus päättänyt, että sotilasten pukuihin käytettävä verka on vastedes yksinomaan värjättävä keinotekoisella indigolla. Ainoastaan eusi vuoden hankinnassa saavat verkatehtailijat käyttää luonnollista indigoa värjäämiseen, jotta ne, joilla sitä on paljon varastossa, ehtisivät kuluttaa sen loppuun. Saksassa valmistetun värituotteen kulutus lisääntyi jo vuonna 1900 1½ milj. markkaa, kun samana vuonna luonnollista indigoa tuotiin maahan 4,3 milj. markan arvosta vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Ei kommentteja :