29.4.14

Kansallispuvuista IV. Poikin vai pitkinkö raidat?

Käsiteollisuus 5-6, 1910

Pienempiä määriä kansallispukukangasta kudottaessa on tietenkin edullisinta laatia raidat poikki kankaan, kuteen suuntaan. Tällöin on tilaisuus samoja loimia käyttäen kutoa useampia eri mallisia kankaita. Voidaanhan esim. saada kudelanka kokonaan kuosin määrääväksi ja loimet aivan peittoon, jos kangas on luotu harvaan kaiteeseen ja käytetään kuderipsisitousta, kudeatlassiatai kudetoimikasta. Puolivillaista kutoessa ei tietenkään muu kuin kuteen suuntainen raidoitus voikkaan tulla kysymykseen. Raitojen ollessa poikki kankaan, on muistettava se luoda niin leveäksi, lähemmä 100 cm., että  siitä riittää hameen pituudeksi.

Huomioon otettavat edut aiheutuu toiselta puolen raitojen asettamisesta loimien suuntaan. Kun tällöin ei tarvitse käyttää kuin yhdenväristä kudetta, niin aiheutuu kutominen tällöin paljon joutuisammaksi kuin mitä on asianlaita kuderaitoja laskiessa ja kudelankaa vaihtaessa. Tällöin on työtä jouduttava heittosukkulan käyttökin enemmäksi hyödyksi. Näin ollen on tämmöinen raitojen suunta eduksi varsinkin ammattikutojille, jotka tavallisesti aina valmistavat kokonaisen pakan samaa kangasta. Ja kauppakotiteollisuuden harjoittajiinhan meidän on turvautuminen, jos mieli saada kansallispuvut oikein yleiseen käytäntöön.

Täysivillaisiin, mutta varsinkin puuvillaisiin kankaisiin loimiraidat soveltuvat. Tosin kansan keskuudessa puuvillaisten kansallispukukankaitten käyttö on ollut  harvinaisempaa. Mutta tämä on aiheutunut siitä, että siihen "vanhaan hyvään aikaan" ei tätä raaka-ainetta maassamme tunnettu. Kun hyviä värejä jo saadaan puuvillaankin pystymään, niin on mielestäni oikeutettua tämänkin aineksen kansallispukuihin otto, semminkin kun tämän kautta saadaan meillä puvut varattomammillekkin ja arkioloissa käytäntöön. Kutouksena tulee tällöin paraastaan käytettäväksi loimivoittoista toimikasta tai atlassia. -  Ettei villainen loimi tässä sovi yhtä hyvin kuin puuvillainen, on selvää, sillä tuleehan tässä käytäntöön tiheänlainen kaide, joka kaikenlaiselle villalangalle ei ole eduksi.

Loimen suuntaisesta raidoituksesta on vielä se huomattava etu, että kangas voidaan luoda kapeanlainen, noin 80 cm., ja kuintenkin sovittaa kaikenlaisiin hamekokoihin.

Myönnettäköön, etiä kuderaidoitus aiheuttaa työn enemmän taiteellisen luovaksi ja siten käsin työskentelijälle ihanteellisemmaksi.  Mutta jos mielimme säilyttää kansallispukankaitten valmistuksen kotiteollisuuden piirissä, on meidän annettava oma arvonsa sille melkoiselle työn joudutukselle, joka loimiraidoituksen kautta on saavutettavissa, ja sen vuoksi sitäkin omaan tarpeeseensa puollettava.

Ei kommentteja :