28.4.14

Ett behagligt nordligt rum.

Lördagen 37, 16.9.1905

Ett rum, som genom sitt läge mot norr är mer eller mindre otrefligt, kan betydligt förbättras genom sin möblering. Tapeterna böra vara af varm gul färg, ined guirlander af olivgrönt och guld samt lite rödt i borden. Måla allt träarbete med gullivit färg och skugga de elektriska ljusen eller lamporna med rikt rödt siden eller silkespapper. Betäck golfvet med en matta i oliv, gulbrunt, gullivitt och rödt samt  använd möbleraf gyllenek. Öfver rullganlinema, som böra vara gulhvita, böra hängas fina, hvita spetsgardiner. Sätt en vacker växt i fönstret och lägg några böcker på ett litet bord. Om där finns plats för en soffa, så köp ett öfverdrag, som står i harmoni med mattan, och lägg på den en mängd kuddar i rödt och oliv. Några goda fotografier och taflor bidraga också mycket till att göra ett mörkt, otrefligt rum till ett varmt och trefligt.

Ei kommentteja :