11.7.10

Waarallista russakkapulweria.

Savonlinna 5, 6.5.1876

Mikkelin läänin maaherra on hywäntahtoisesti tämän lehden toimitukselle ilmoittanut, että muutamissa Mikkelin kaupungin kauppapuotiloissa on jo muutama aika myöty wiheriätä pulwerinmuotoista wäri-ainetta, joka tutkittua on huomattu sisältämän pää-asiallisesti arsenia ja waskea, luultamasti "Schweinfurter" eli "Parisergrönt", joka on erittäin woimallista myrkkyä; ja koska kumminkin rahwas on ruwennut käyttämään tätä pulweria russakkain häwittämistä warten sillä tawoin, että tätä teroitetaan kuiwassa muodossa asunto- ja särwinhuoneisiin ja aine sillä tawoin käytettynä luonnollisesti wielä helpommin taitaa myrkyttää ihmisiäkin, saamme, herra kuwernörin pyynnöstä, tästä ilmoittaa, kuin myös waroittaa tämän myrkyllisen wäri-aineen käyttämistä.

Ei kommentteja :