10.7.10

Färgning af gräs och mossa.

Björneborgs Tidning 115, 4.10.1900

Gräsen doppas, innan de färgas, i en svag lösning af gummi i vatten, eller tillsättes med gummi. Till ljusrödt kokas litet campecheträ med ammoniak och vatten, till rödt, campêche-trä och alv. För åstadkommande af blå färg användes indigo. Alla andra färger, som äro lösliga i hett vatten, kunna användas.

Ei kommentteja :