21.10.08

Wärjätty morsian.

Oulun Ilmoituslehti 93, 21.11.1888

Muudan lämmittäjä eräässä suuressa wärjäystehtaassa Berlinissä rakastui isäntänsä kauniisen piikaan, Mariaan. Kun tyttökin mielistyi tuohon siiwoon ja ahkeraksi tunnettuun lämmittäjään, näytti kaikki käywän niinkuin pitääkin ja kewäillä jo aiottiin pitää häät. Mutta wähitellen tuli tyttö kylmemmäksi sulhasellensa. Pian huomasi lämmittäjä, mikä tämän muutoksen oli morsiamessa waikuttanut. Tyttö nimittäin oli rakastunut erääsen rakuuna-upseeriin ja sen wuoksi kohteli sulhastaan niin kylmästi, aikoen hänet kokonaan hyljätä. Sulhanenpa miettikin kostaa morsiamensa uskottomuuden mitä kauheimmalla tawalla. Hän tiesi että tuo kaunis Maria joka maanantai-ilta peseytyi suuressa ammeessa, jossa ei wielä oltu wäriwaatteita pidetty. Eräänä maanantai-iltana sitten tämä petollinen morsian niinikään peseytyy ammeessa. Tällä kertaa oli hän houkutellut ammeesen kumppanikseen erään toisen palwelustytön. Mutta mitä ollakaan. Kun tytöt oliwat wähän aikaa olleet ammeessa, näkiwätkin he ihonsa muuttuneen heleänsiniseksi. Saatuaan hiukan waatteita
päälleen meniwät he walittamaan isäntäwäelle, miten heitä oli petetty. Tytöt koettiwat sitten saipualla ja hiekalla hangata wäriä ihottaan, waan ei mikään auttanut, wäri oli oikeaa siniwäriä. Kun lämmittäjää ruwettiin tutkimaan tapauksen johdosta, tunnusti hän panneensa ammeesen wäriä ja sen oli hän tehnyt että tuon uskottoman Marian ihon wäri paremmin soweltuisi rakuuna-upseerin uniwormun wärin kanssa. Hyljätyn sulhasen selitys liikutti niin uskottoman morsiamen sydäntä, että hän pyysi käytöstään anteeksi sulhaseltaan ja wannoi wast'edes pysywänsä hänelle uskollisena. Tytöt saiwat kuitenkin useita wiikkoja sopiwilla aineilla woidella ruumistaan ennenkuin taasen heitä woi pitää walkeaihoiseen rotuun kuuluwina. Lämmittäjän ja Marian häät pidettiin sitte kewäillä, kuten ensin oli aiottukin.

Ei kommentteja :