16.10.08

Valtioneuvoston päätös Suomen valtiolipun mallivärien näytteistä.N:o 200.
Valtioneuvoston päätös
Suomen valtiolipun mallivärien näytteistä.


Annettu Helsingissä, 28 päivänä toukokuuta 1925.

Villa- ja puuvillakankaasta valmistettuja Suomen valtiolipun mallivärien näytteitä on valtioneuvoston kanslian toimesta hankittava ja annettava säilytettäväksi seuraavien viranomaisten hallussa, nimittäin:

ulkoasiainministeriön,
puolustusministeriön,
kauppa- ja teollisuusministeriön,
tasavallan presidentin kanslian,
sotaväen esikunnan,
yleisesikunnan,
divisionain esikuntien ja rannikkotykistön esikunnan,
laivaston esikunnan,
ilmailuvoimien ja teknillisten joukkojen esikuntien,
jääkäriprikaatin ja ratsuväkiprikaatin esikuntien,
kaikkien maaherrain,
Petsamon kihlakunnan kruununvoudin,
merenkulkuhallituksen,
teknillisen korkeakoulun,
valtionarkiston ja
kansallismuseon hallussa sekä
Hangon, Porin, Rauman, Tampereen, Kotkan, Sortavalan, Jyväskylän ja Kajaanin maistraattien hallussa.

Näytteet ovat, paperiin käärittyinä ja pahvikoteloon pantuina, säilytettävät hyvästi sulkeutuvissa, rautalevystä tai muusta metallista tehdyissä laatikoissa, jotka pidetään mahdollisimman kuivissa paikoissa.

Näytteiden kanssa yhdessä on säilytettävä oheellinen ilmoitus niiden värjäämiseen käytetyistä väreistä.

Maaherrain, Petsamon kruununvoudin ja maistraattien hallussa säilytettäviä näytteitä on vaadittaessa annettava yleisön nähtäväksi.

Viranomaiset, joiden hallussa näytteet säilytetään, ovat velvolliset, jos näyte vaalistumisen takia tahi muulla tasalla muuttuu tai vahingoittuu, ilmoittamaan siitä valtioneuvoston kanslialle uuden näytteen saamista varten.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Helsingissä, 28 päivänä toukokuuta 1925.

Pääministeri Antti Tulenheimo.

Nuorempi hallitussihteeri A. B. Voutilainen.

[---]638 No 200
ILMOITUS
väreistä, joita on käytetty värjättäessä Suomen valtiolipun mallivärien näytteitä.


Valkoisen villakangasnäytteen väri on sinittämätön valkaistu.

Sinisen villakangasnäytteen värjäämiseen on käytetty 0.5 Alizarinsaphirol S E.

Valkoisen puuvillakangasnäytteen väri on sinittämätön valkaistu.

Sinisen puuvillakangasnäytteen värjäämiseen on käytetty 6 % Algolblau F B in Teig.

­Valtiolippuun ja erinäisiin erikoislippuihin kuuluvan valtakunnan vaakunan eri värien värjäämiseen on käytetty:


Villakankaalla:

punaiseen väriin
2.68 % Supraminrot B
0.02 " Alizarinirisol R

keltaiseen väriin
3 " Supramingelb R

harmaaseen väriin
0.02 " Alizarinirisol R
0.008 " Alizarinsaphirol S E

ruskeaan väriin
0.68 " Säureantracen braun R H extra
0.7 " Chromgelb D F.


Puuvillakankaalla:

punaiseen väriin
10 gr. Naphtol A S/ litr.
3.5 " Echtscharlach, R/litr.

keltaiseen väriin
3.5 % Benzoechtgelb 5 G L
0.8 „ Benzolichtgelb 4 G L extra
3 " Fosforsyrl. natron; jälkikäsittely 2 % alunassa;

harmaaseen väriin
0.3 " Helindonschwarz J. B
B dopp. Teig

ruskeaan väriin
15 " Algolbraun G in Teig
7.5 " Algolbraun R in Teig
7.5 "Algolgelb R in Teig.

Värjäämisessä on käytetty villakankaihin n. s. happamia villavärejä ja puuvillakankaihin n.s. kyyppivärejä, lukuunottamatta muutamia keltavärejä, jotka eräissä tapauksissa tekevät kankaan hauraaksi. Väritehtaiden käyttöohjeita on tarkasti seurattu.

Ei kommentteja :