6.10.20

Värit myyjinä.

Liiketaito 2, 1928

Kun joudutaan järjestämään näyteikkunaa, niin valitaan siihen joko soinukkaat tai räikeät värit. Mutta yleensä voidaan sanoa, että näyteikkunoita järjestäessä hyvin paljon koetetaan katselijaan juuri vaikuttaa väreillä. Jos näyteikkuna on musta ja valkoinen, harmaa ja valkoinen j.n.e. niin silloin on jo sen järjestäminen paljon vaikeampi, jonka jokainen tietää kokemuksesta, kun on ollut kysymys esim. surutavaroiden, herrojen pukukankaiden j.n.e. näytteille asettamisesta.

Harvoin näkee esim. paljastaan mustaa ja valkeata reklaamiplakaattia. Jo vaistomaisesti ymmärretään, että tässä tapauksessa on käytettävä värejä ja mikä tusinasirkus tahansa jo lapsuutemme aikana ymmärsi tehdä reklaamia itsestään värillisin kuvin.


Värit — musta ja valkoinen.

Siinä on ne kaksi vertauskohtaa, joiden suhteen nykyään selvyyttä haetaan. Liikealalla on tätä nykyä yhä enemmän ymmärretty puhtaasti tieteellisten tutkimusten tärkeys. Ei luoteta enään "makuun peukalossa", ei "käytännölliseen vaistoon", ei "käytännön miehen jumalansilmään", vaan tahdotaan kaikkialla keksiä oikea havaintoperuste ja kun se on löydetty, tutkia käytännöllisten toimenpiteiden vaikutusta.

Mitenkä voidaan esim. saada selville, myykö väri paremmin kuin musta ja valkea? Tähän on montakin tietä, esim. hyvin mukava oli Marshall Field and Companyn koe. Liike möi m.m. kelloja ja asetti se eräälle hintaluettelonsa ilmoitussivulle, joka muuten oli väritön, ainoastaan yhden värillisen sivun. Tällä sivulla ilmoitettuja kelloja myytiin heti 50 % enemmän kuin ennen. Seuraavalla kerralla lisättiin tälle kellosivulle myös kellertävä väri, joten kultakellot saivat suunnilleen oikean värinsä. Seuraus oli hämmästyttävä, sillä tämän sivun tuotteita myytiin noin 100 % enemmän kuin ennen.

Sama liike myy myös värillisiä ovi- ja seinäverhoja. Kun se oli saanut näin hyvän kokemuksen kellojen myynnistä, päätti liike ruveta myös näitä väreillä myymään. Kaikki värilliset seinäverhot kuvitettiin hintaluetteloon oikeilla väreillään, jolloin hintaluettelo tuli monin kerroin kalliimmaksi kuin ennen. Mutta tulos oh myöskin yllättävä.

1.600 %!

Näin suuri oli se lisäys, joka aikaansaatiin, kun väreillä ruvettiin myymään. Mainitun suurliikkeen johtaja onkin sentähden pannut toimeen järjestelmällisiä kokeita kaikkiin tuotteisiinsa nähden ja ilmoittaa hän, että alussa oli hänen hintaluettelossaan ainoastaan 1 värisivu, sen jälkeen siihen ilmestyi kymmenkunta, sitten 30 ja nykyään on siinä yli 100.

Sears, Roebuck & Co on tullut samantapaisiin kokemuksiin kokeillessaan aikakauskirjailmoituksilla. Eräässä kaupungissa oli ainoastaan 1 sanomalehti. Tässä ilmoitettiin muuatta kureliivilajia pitkän aikaa. Heti sen jälkeen kuin ilmoitukseen pantiin 1 ainoa värillinen rivi, kohosi tilausten lukumäärä 50 %:11a. Sama liike möi myös tapetteja ja päätti se tästä syystä lähettää niistä värillisiä ilmoituksia aikakauslehtiin. Myynti kohosi tällöin 1,200 %:11a.

Tämäntapaiset kokemukset ovat luonnollisesti saaneet aikaan sen, että kaikilla aloilla kokeillaan tätä nykyä värien myyntikyvyllä. Ei ainoastaan hintaluettelo, ilmoitus- ja plakaattialalla, vaan myös näyteikkuna-alalla ovat nämä kokeilut käynnissä. Tehdään kokeita siitä, onko toisilla väreillä parempi myyntikyky kuin toisilla ja sillä, kuinka monivärinen painos on edullisin myyjä. Koetetaan myös saada selvää siitä mitä tavaroita voidaan edullisimmin myydä väreillä.


Kuinka väri myy?

Tämä on kysymys, jota nykyään varsinkin Englannissa ja Amerikassa koetetaan ratkaista. Lähitulevaisuudessa tulee tältä alalta ilmestymään pari artikkelisarjaa, joita tulemme tämän aikakauskirjan palstoilla tarkoin seuraamaan. Sen verran voidaan jo tätä nykyä sanoa, että mitä värillisempi ja monivärisempi joku tuote on ja mitä suurempi merkitys värillä on tuotteen käyttöön ja miellyttävyyteen nähden, sitä helpommin voidaan tuotetta väreillä myydä. Kankaat, matot, tapetit, jalokivet, säilykkeet, hedelmät j.n.e. ovat tuotteita, joiden myynnissä värejä aletaan tätä nykyä pitää aivan välttämättöminä. Mutta myöskin "värittömiä" tuotteiden myynnissä on väreillä merkityksensä. Värillinen ilmoitus on aina tehokkaampi kuin musta ja valkea ja väittää eräs englantilainen liikemies, että hän on tullut siihen tulokseen, että värillisestä ilmoituksesta aina kannattaa maksaa kolminkertainen hinta.

Ja on mainittu liikemies sitä mieltä, että värillinen ilmoittaminen on tulevaisuuden ilmoittamista, joka vähitellen on työntävä tieltään päivälehdistäkin nykyään niissä aivan yleisesti vallitsevan värittömyyden.

Toiselta puolen vaatii värillinen ilmoittaminen paljon suurempaa taitoa kuin väritön. Ilmoituksen sommitteleminen käy paljon vaikeammaksi ja vaatii paljon enemmän makua ja osaksi teknillistä taitoakin. Värillinen ilmoittaminen on tulevaisuuden ilmoittamista, sanoo sama liikemies.


Käyttäkää värillisiä ilmoituksia!

Tähän huudahdukseen lopettaa mainitsemamme liikemies haastattelunsa. Meillä ei ole värillisten ilmoitusten suhteen tehty mitään kokeita. Mutta mitään syytä ei ole otaksua, että tulokset tässä suhteessa olisivat meillä toisenlaisia kuin muuallakaan. Väreillä ilmoittaminen on siis ala, johon meidän »Hikemiestemme on suunnattava huomionsa. On varmasti edullista esim. sijoittaessa ilmoituksia aikakauskirjoihin valita sellaisia aikakauskirjoja, joissa voidaan väreillä ilmoittaa. Ja kun ilmoitetaan sellaisista tuotteista, joita värinsä vuoksi ostetaan, niin silloin on luonnollisesti ilmoitettava sellaisissa aikakauskirjoissa, joissa tuotteiden luonnollinen väri mahdollisimman tarkoin saadaan esille.

Mutta kaikkialla, missä vain värillisiä ilmoituksia voidaan käyttää, on epäilemättä eduksi sijoittaa ilmoitukseen edes joku värillinen rivi. Voidaan myös käyttää ilmoitukseen liimättäviä värikuvia ellei lehteen tai aikakauskirjaan voida muuten värillistä ilmoitusta saada.

Juuri se seikka, että värit myyvät, on myös jonkun verran muuttanut käsitystä ilmoitusvälineiden laadusta. Ja tästä syystä ei ole niinkään sanottua, että aina joka päiväinen lehti on edullisempi myyjä kuin joku aikakauskirja. Jokapäiväiseen lehteen ei edullisesti voida sijoittaa vaativaa värillistä ilmoitusta, jotavastoin se aikakauskirjaan asetettuna pitkät ajat hivelee lukijan silmää.

Ruvetkaa siis, arvoisat liikemiehet, entistä enemmän myymään väreillä!

- I. L.

Ei kommentteja :