3.10.20

Musta villa.

Kutoma- ja paperiteollisuus 10, 1908

Mustan villan hinta kohosi Buurisodan alkaessa sangen huomattavasti, kun Englannissa hallitus teki tilauksia sotaväen alusvaatteiksi, johon tarkoitukseen ei keinotekoisesti värjättyä villaa saatu ollenkaan käyttää. Hinta ei myöhempinäkään vuosina ole paljoa laskenut, koska mustaa villaa löytyy yleensä paljoa vähemmän kuin valkoista, eikä myöskään ole harvinaista, että hyväväristen mustavillapaalien hinta villamarkkinoilla nousisi korkeammaksi kuin vastaavan lajin valkoista villaa. Tähän mustan villan kysyntään ovat pääasiallisena syynä terveydelliset näkökohdat, sillä luontaisesti mustalla villalla ei ole mitään niitä ikävyyksiä, joita usein ilmenee värjätyssä villassa. Se joka on käyttänyt mustia värjättyjä sukkia huomaa, etenkin jos hänellä on jalkahikeä, että osa väristä on mahdollisesti lähtenyt ja mustannut jalat. Väri saattaa tunkeutua huokosten kautta läpi ihon. Joskaan ei aina suoranaisesti voida sanoa kaikista väreistä, että ne täten ovat myrkyllisiä, niin tuskin voitanee todistaa vastakohtaa, etteivät ne tavalla tai toisella vaikuta haitallisesti fysiologisessa suhteessa. Tästä syystä ja koska väriaineet saatettuina ihon kautta ruumiiseen joka tapauksessa ovat tarpeettomia ja liiallisia, jollei ehdottomasti vaarallisia, on yhä enemmän ruvettu turvautumaan luontaisen villan väriin, joka ei lähde. Harmaat ja vaalean harmaat värit, joita on saatu sekoittamalla mustaa ja valkoista keskenänsä ovat siten saavuttaneet suurempaa kysyntää, kuin usein kaupassa esiintyvät värjätyt harmaat.

Kerrotaan että mustan villan noustessa arvossaan, jotkut lampaan kasvattajat ovat koettaneet saada täysin mustia lammaslaumoja kehitetyiksi ja jos kertomuksiin on luottamista, on eräs Queenslantilainen kasvattaja onnistunut kehittämään aina 3000 nousevan mustan merinolauman. Nämä lampaat tuottivat keskimäärin 7½ naulaa villaa päätä kohti ja saatiin villalla 1 mk. 35 penniä naulalta Englannissa. Tulos oli siten paremman puoleinen.

Vanhempina aikoina ja usein vieläkin on koetettu kehittää lammaslaumat täydellisesti valkoisiksi, koska valkoiselle villalle on myöhemmin voitu antaa mikä väri tahansa ja mustaa taas ei ole voitu värjätä muutoin kuin mustemmaksi. Luontainen musta väri villassa on pieniä värihiukkasia villasuomujen sisällä, mutta mikä sen aiheuttaa, sitä ei tiede vielä ole voinut sanoa. Varsin hämmästyttävää onkin tavata täydellisesti valkoisessa lammaslaumassa musta vuona. Mistä se on kotoisin? Sitä on monasti pidetty todistuksena siitä, ettei rotu olisi täysin puhdasta. Senkään väitteen perusteita ei ole todistettu, mutta joka tapauksessa saattaa tuo musta vuona muuttua ihmisille siunaukseksi ja vapauttajaksi keinotekoisista väreistä ihoa vasten. Edellämainitun mustan vuonan ilmestymisestä valkoiseen laumaan pyrkii heräämään kysymys siitä, saattaako samalla tavalla mustaan lammaslaumaan syntyä valkoinen vuona? Onko sitä koskaan tapahtunut tai löytyykö vastaisuudessa mahdollisuutta sellaiseen ilmiöön? Voitaisiko mahdollisesti todistaa se mahdottomaksi. Näiden kysymysten ratkaiseminen samoin kuin yleensä syyt luontaisten värien esiintymiseen villassa jäävät toistaiseksi tieteen vastausta odottamaan

Ei kommentteja :