27.11.19

Närings- och njutningsmedels förfalskningar.

Västra Nyland 120, 21.10.1913

Vid å Helsingfors laboratorium för sanitära undersökningar under senaste år verkställda undersökningar av till salu hållna näringsoch njutningsmedel har framgått följande missbruk:

I smöret inblandas annat fett och dess vattenhalt är alltför hög. Vid vältmargarins konservering användes bor- och benzoesyra. Helmjölk utspädes med vatten och skummad, mjölk. Grädde utblandas med helmjölk. För konservering av köttet, som ofta härstammar från av nödtvång nedslaktade djur, användes sulfit. Korvarna färgas med tjärfärgämnen och konserveras med sulfit. Dessutom insattes i dem stärkelse och deras vattenhalt är alltför hög. Bröd bakas av förskämda ämnen. I sött bröd tillsattes dessutom saccarin, socker tillblandas med mjöl. Fruktsafter färgas med tjärfärgämnen. Dessutom tillsättas essenser, och användes vid deras tillverkning stärkelsesirap. Limonader ges namn efter frukter, ehuru de icke utgöras av motsvarande fruktsafter, varjämte i dem tillsättes saccarin. Marmelader ges likaledes namn efter frukter utan att de innehålla motsvarande fruktsafter. I honnung tillsättes invertsocker. Kaffebönor färgas och deras vikt ökas. I målet kaffe inblandas efterapningar, vilka i sin tur ha falska namn. I cikoria blandas andra växtämnen. I te blandas kokade, färgade blad och det säljes ofta smutsigt. I kakao blandas kakaoskal och sand. Konjak tillverkas av spannmåls- och potatissprit och ges ett namn, som antyder att den vore fransk. Svagdricka tillsättes med saccharin och tillverkas av osnygga och förskämda brödbitar. Vinerna, druvvinerna, färgas med tjärfärgämnen och tillblandas med vatten och alkohol. Deras ursprung anges ofta falskt. Detsamma är förhållandet med fruktviner. Punsch färgas med tjärfärgämnen och artificiella essenser tillsättas.

Med anledning av dessa erfarenheter och då Helsingfors stad i främsta rummet utgör försöksfält för förfalskade närings- och njutningsmedel har föreståndaren för stadens laboratorium för sanitära undersökningar ingeniör R. Dillström hos hälsovårdsnämn den gjort framställning om att denne måtte vidtaga vederbörliga åtgärder för tillsättande av en kommitté i och for utarbetande av ett förslag till lag angående tillverkning av och handel med närings- och njutningsmedel.

Ei kommentteja :